logo

1.
İnen Kur’an ayetlerini yazdırmak için katipler görevlendiren Hz. Peygamber, isteseydi, söz ve uygulamalarının kaydedilmesi için de katipler bulundurabilirdi. Muhtemelen, …………endişesiyle böyle bir girişimde bulunmamıştır. Yukarıdaki cümleyi cümlenin genel anlamına uygun olarak tamamlayınız?
Doğru Cevap: "A" Kuranla karışır
Soru Açıklaması
2.
Hz. Peygamber hayattayken, sahabe karşılaştığı problemleri O’na soruyor ve çözümlerini öğreniyordu. Onların yeni dini hükümleri öğrenme yolundaki bu arzuları, ………..çoğalıp gelişmesini sağladı. Yukarıdaki cümleyi cümlenin genel anlamına uygun olarak tamamlayınız?
Doğru Cevap: "B" Hadis ve sünnetin
Soru Açıklaması
3.
Hz. Peygamberin ashabı devrinde yetişmiş, ashabtan herhangi birine kavuşmuş ve onunla görüşüp konuşarak sohbet etmiş olan her müslümana……………….denir. Yukarıdaki cümleyi cümlenin genel anlamına uygun olarak tamamlayınız?
Doğru Cevap: "B" Tabii
Soru Açıklaması
4.
Bir ravinin güvenilmez olduğunu gösteren on kusura(on suçlama noktası) …………...denir. Yandaki noktalı yere aşağıdakilerin hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "A" Metain-i aşere
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi, Hz. Peygamberin vefatından sonra sahabe devrindeki ilk yazılı hadis metinlerindendir?
Doğru Cevap: "A" Hemmam b. Münebbih’in sahifesi
Soru Açıklaması
6.
Çok sayıda (1000 den fazla) hadis rivayet eden sahabelere ne denir?
Doğru Cevap: "C" Elmuksirun
Soru Açıklaması
7.
Az sayıda (1000 den az) hadis rivayet eden sahabilere ne denir?
Doğru Cevap: "D" Elmukillun
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Elmuksirunsahabilerden değildir?
Doğru Cevap: "C" Enes b. Malik
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi Elmukillunsahabiler değildir?
Doğru Cevap: "C" Ebu Said’il-Hudri
Soru Açıklaması
10.
Ebu Hureyre kaç hadis rivayet etmiştir?
Doğru Cevap: "C" 5374
Soru Açıklaması
logo

11.
Topluluk karşısında ikna edici ve etkili güzel söz söyleme sanatıdır. Geniş halk kitlelerine bir düşünceyi sözlü olarak anlatma biçimidir. Aşağıdakilerin hangisinin tarifi yapılmıştır?
Doğru Cevap: "A" Hitabet
Soru Açıklaması
12.
Etkili bir anlatımda aşağıdakilerin hangisi yapılmamalıdır?
Doğru Cevap: "D" Söyleşi arasında söz hakkı verme-alma
Soru Açıklaması
13.
Hitabet türlerinden olmayan şık aşağıdakilerin hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Askerî hitabet ,Sözlü hitabet
Soru Açıklaması
14.
Değişik zaman ve mekanlarda siyasetçilerin, siyasetle ilgili yaptıkları konuşmalardır. Aşağıdakilerin hangisinin tarifi yapılmıştır?
Doğru Cevap: "A" Siyasî hitabet
Soru Açıklaması
15.
Genelde komutan tarafından, askerlere hitaben yapılan, motive edici veya bilgilendirme amaçlı konuşmalardır.
Aşağıdakilerin hangisinin tarifi yapılmıştır?
Doğru Cevap: "B" Askerî hitabet
Soru Açıklaması
16.
Bazı özel mekanlarda, ilgili kişilere karşı yapılan, bilimsel konuların ele alındığı konuşmalardır. Bu tür konuşmalarda bilimsel üslûp kullanılır. Aşağıdakilerin hangisinin tarifi yapılmıştır?
Doğru Cevap: "C" Akademik hitabet
Soru Açıklaması
17.
Hak ve adaleti arama amaçlı, genellikle mahkeme huzurunda yapılan ve hukuki terimlerin kullanıldığı konuşmalardır. Aşağıdakilerin hangisinin tarifi yapılmıştır?
Doğru Cevap: "D" Hukukî hitabet
Soru Açıklaması
18.
Din görevlisi veya ilahiyat alanında uzmanlaşmış kişilerce, dinleyicilerin dinî konularda aydınlatılması amaçlı yapılan konuşmalardır. Aşağıdakilerin hangisinin tarifi yapılmıştır?
Doğru Cevap: "A" Dinî hitabet
Soru Açıklaması
19.
Görünüşte içerikleri birbiriyle çelişen, fakat dikkatle incelendiği zaman genelde bir çelişki olmadığı anlaşılan hadislere ne denir?
Doğru Cevap: "A" Muhtelifu’l-hadis
Soru Açıklaması
20.
Sözlü ve yazılı olarak nakledilen hadisleri bir araya toplama çabasına ne denir?
Doğru Cevap: "B" Tedvin
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.