logo

1.
İbadetlerimiz Mali, Bedeni, hem mali hem de bedeni badetlerimiz vardır. Hem bedeni hem de mali ibadetlerimizden olan Hac ibadeti hicretin kaçıncı yılında farz kılınmıştır.
Doğru Cevap: "D" Hicretin 9. yılında
Soru Açıklaması
2.
Üç çeşit hac vardır. İfrad haccı, Temettu haccı, Kıran haccı Aşağıdakilerden hangisi kıran haccının tarifidir.
Doğru Cevap: "A" İhrama girdikten sonra aynı ihramla hem hac hemde umre yapılmasına denir.
Soru Açıklaması
3.
Kamerî ayların 13, 14 ve 15. günlerinde tutulan oruç aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Eyyâm-ı bîd
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi oruç tutmamayı mübah kılan hallerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Ağır hastalara bakıcılık yapmak
Soru Açıklaması
5.
“……mezheplerine göre ömürde bir defa umre yapmak farzdır” cümlesindeki boş yeri aşağıdakilerden hangisi uygun olarak tamamlar?
Doğru Cevap: "C" Şafiî ve Hanbelî
Soru Açıklaması
6.
Kur’an’ın bir veya birkaç defada toplu olarak indirilmeyip 23 yıl içerisinde toplumun durumuna ve gelişen olaylara göre indirilmesi Kur’an’a has bir durumdur. Bunun peygamberimize insanlara sağladığı faydalar vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu faydalarda birisi değildir?
Doğru Cevap: "A" Gelen vahyin yazılacağı malzeme az olduğu için  uzun zaman içerisinde indirilmesi iyi olmuştur.
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki ayetlerden hangisi Evrenin yasalarından Toplumsal Yasaların tanımı kapsamındadır?
Doğru Cevap: "C" “Verdiğiniz sözü yerine getirin.” (İsrâSûresi, 34. Ayet)
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisine fıtır sadakası( fitre) verilemez
Doğru Cevap: "B" Anne babaya
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi İslâm’ın doğduğu dönem Arap Yarımadası’nda inanç mozaiğine işaret etmez?
Doğru Cevap: "A" Manihaizm
Soru Açıklaması
10.
Hz. Peygamber, hicretin 6. yılında Umre yapmak üzere 1500 sahabi ile birlikte Mekke’ye doğru yola çıkarken Medine’de yerine kimi vekil bıraktı?
Doğru Cevap: "B" Abdullah ibn Ümmi Mektum
Soru Açıklaması
logo

11.
Aşağıdakilerden hangisi cümledeki boş yeri doğru olarak tamamlar?
“Beş vakit namaza bağlı olmaksızın kılınan sünnet namazlara……sünnetler denir.”
Doğru Cevap: "A" Regaib
Soru Açıklaması
12.
Abdest, gusül ve teyemmümle giderilen kirlilik halini aşağıdakilerden hangi kavram ifade eder?
Doğru Cevap: "B" Hades
Soru Açıklaması
13.
Müslümanlarla yaptıkları antlaşmayı ilk bozdukları için Medine’den H. 4, M. 625 yılında çıkarılan kabile aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Nadiroğulları
Soru Açıklaması
14.
Kan grubu A Rh- olan bir kişi aşağıdaki kan gruplarından hangisinden kan alabilir?
Doğru Cevap: "A" AB Rh+
Soru Açıklaması
15.
Allah’ın insanlara gönderdiği vahiy olgusunun son halkası olan Kur’an-i Kerim Miladı 610 yılında ramazan ayında kadir gecesinde varlık sahnesine çıkmıştır. İlk vahiy ilimden bahseden alak süresinin ilk beş ayetidir. Bundan sonra inen ve temizlikten de bahseden süre hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Müddessir suresi
Soru Açıklaması
16.
Kur’an-i Kerim Hz. Ebubekir zamanında toplatılmış ve Hz. Osman döneminde ise çoğaltılmıştır ancak yapılan bu işlemler harekesiz ve noktasız olan Kur’an-i Kerimin doğru okunması için yeterli değildi. Ciddi manada yanlış okuyuşların olması üzerine Abbasi halifesi ………. Harekete geçerek ………ye Kuranı noktalama ve harekeleme işini vermiştir. Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
Doğru Cevap: "C" A. Melik b. Mervan- Ebulesvededdueli
Soru Açıklaması
17.
Peygamberimizin çok şefkatli ve merhametli olduğunu bildiren ayet hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Tevbe süresi 128. ayet
Soru Açıklaması
18.
628 Yılında Mekkeli Müşriklerle yapılan antlaşma hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Hudeybiyemusalahası
Soru Açıklaması
19.
İslam’ın Allah tasavvurunun en belirleyici niteliği nedir?
Doğru Cevap: "C" Tevhit
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi oruç tutmamayı mübah kılan hallerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Ağır hastalara bakıcılık yapmak
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.