logo

1.
Kalbinde inancı olduğu halde inancını diliyle söyleyen, fakat çeşitli sebeplerle ameli terkeden, dolayısıyla şirk ve küfür dışındaki büyük günahlardan birini işleyen kimse, işlediği günahı helâl saymıyorsa bu kişiye ne denemez?
Doğru Cevap: "C" Kafir
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerin hangisi Ehli sünnetin Rızıkla alakalı görüşü değildir?
Doğru Cevap: "B" Herkes kendi rızkını yiyemez
Soru Açıklaması
3.
Bazı ibadet ve güzel davranışların ömrü artıracağına dair hadisler nasıl yorumlanamaz?
Doğru Cevap: "C" İbadeti düzenli yapanlar uzun ömürlü olur.
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerin hangisi Ehli Sünnetin Hayır ve Şer hakkındaki görüşlerden değildir?
Doğru Cevap: "B" Allah Teâlâ hayrı irade eder yaratır,şerri irade etmez yaratmaz
Soru Açıklaması
5.
Kader konusu Allah’ın hangi sıfatları ile alakalıdır?
Doğru Cevap: "A" İlim-İrade
Soru Açıklaması
6.
“Biz, yeryüzünde bulunan şeyleri, insanlardan hangilerinin daha güzel iş işlediklerini denemek için yeryüzüne süs yaptık.” (Kehf, 18/7).ayeti insanın hangi rolünü açıklamamaktadır?
Doğru Cevap: "C" Mükerremliğini
Soru Açıklaması
7.
“İnsan çocukluğundan itibaren dini kabule, anlamaya ve yaşamaya elverişli bir doğaya sahiptir”görüşü insanoğlunun hangi özelliğine dikkat çekmektedir?
Doğru Cevap: "D" Fıtratına
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi cennetin isimlerinden değildir?
Doğru Cevap: "C" Makamı Mahmud
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki kavramların hangisinin kelime anlamı yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Cennet:Huzur yurdu
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Kıyametin büyük alametlerinden değildir?
Doğru Cevap: "C" Eşratu’s-saat
Soru Açıklaması
logo

11.
Aşağıdaki eşleşmelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Akaidin
Soru Açıklaması
12.
Kur’anın ana konularından bölünmeyi kabul etmeyen aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İtikat
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi Akaid ilminin kaynakları arasında değildir?
Doğru Cevap: "A" Örf
Soru Açıklaması
14.
Amel imanın parçası değildir görüşü kime aittir?
Doğru Cevap: "C" Ehli sünnet
Soru Açıklaması
15.
“De ki lütuf Allah’ın elindedir. Onu dilediğine verir” (Âl-i İmrân, 3/73) şeklindeki bilgi Allah’ın hangi sıfatlarındandır?
Doğru Cevap: "C" Haberi sıfatları
Soru Açıklaması
16.
Allah hakkında varlığı zorunlu ve kemal ifade eden ,Allah’ın ne olduğunu, hangi niteliklere sahip olduğunu, neler yaptığını ifade sıfatlara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Subuti
Soru Açıklaması
17.
”Biz bir şeyin olmasını istediğimiz zaman ona sözümüz sadece “ol” dememizdir. Hemen oluverir” (en-Nahl 16/40) anlamındaki âyette belirtilen irade hangi irade çeşididir?
Doğru Cevap: "C" Tekvini İrade
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi Allah hakkında düşünülmesinde sakınca yoktur?
Doğru Cevap: "C" Kadim
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın kudretini ifade eden sıfatlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Vâsi
Soru Açıklaması
20.
Vahyin sözcük anlamını karşılayan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" İşaret etme, imada bulunma
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.