logo

1.
“Allah’ın anası, babası, eşi, çocuğu ve benzeri yoktur. O, hiçbir şeye muhtaç değildir”Şeklindeki ayetler Allah’ın hangi sıfatlarına girer?
Doğru Cevap: "B" Selbi sıfatlar
Soru Açıklaması
2.
Kişinin kendi irade ve ifadesiyle İslâm’dan ayrılan kişiye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Mürted
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi en geniş anlamda imanı tanımlar?
Doğru Cevap: "C" İman;zarurat-ı diniyyeyi tasdik,haberlerini kabul ve gönülden bağlılıktır.
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Tevekkül için söylenemez?
Doğru Cevap: "D" Tevekkül;hayırlı işlerin yanında yer almaktır.
Soru Açıklaması
5.
Kader ve kaza ile ilintili olmayan sıfat hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Hayat
Soru Açıklaması
6.
Kişinin kendi irade ve ifadesiyle İslam’dan ayrılması ve hukuk düzeni tarafından da dinden çıkmış sayılmasına ne denir?
Doğru Cevap: "B" İrtidad
Soru Açıklaması
7.
Amentü de belirtilen esasların 6 tanesinden 5 tanesi kuranda zikredilmiş bir tanesi bunlarla birlikte kuranda zikredilmemiştir. Bu zikredilmeyen esas hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kadere iman
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Allahın varlığının delilleri arasındadır.
Doğru Cevap: "D" Hepsi
Soru Açıklaması
9.
Az amele bile çok sevap veren Allahın ismi hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Şekür
Soru Açıklaması
10.
Dilediğini muhtaç olmaktan kurtaran Allahın ismi hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Muğni
Soru Açıklaması
logo

11.
Aşağıdakilerden hangisi ülülazm peygamberlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Süleyman (a.s)
Soru Açıklaması
12.
Kuranda mucize terimi yerine hangisi kullanılmamıştır?
Doğru Cevap: "B" Güç
Soru Açıklaması
13.
Peygamber olacak şahsın henüz peygamber olmadan önce gösterdiği olağan üstü durumlara ne denir?
Doğru Cevap: "D" İrhas
Soru Açıklaması
14.
Allahın mümin kullarına darda kaldığı veya sıkıntıya düştüğü zaman olağan üstü bir şekilde yardım etmesine ne denir?
Doğru Cevap: "B" Meunet
Soru Açıklaması
15.
Kâfir ve günahkâr kişilerden arzu ve isteklerine aykırı olarak meydana gelen olay nedir?
Doğru Cevap: "A" İhanet
Soru Açıklaması
16.
Hz. Peygamberin yüce Allah’tan getirdiği kesin olan ve tevatür yoluyla bize kadar ulaşmış bulunan esaslara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Zarurat-ı Diniyye
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi Küfür ile şirk arasındaki fark değildir?
Doğru Cevap: "C" Müşrik Allah’inkar eder,Kafir Allah’a ortak koşar
Soru Açıklaması
18.
“Yüce Allah’a itaat etmek, Hz. Peygamber’in din adına bildirmiş olduğu şeylerin hepsini kalp ile tasdik edip dil ile söyleyerek, inandıklarını yaşamak, sözleri ve davranışları ile kabul edip benimsediğini göstermek” tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "A" İslam
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi İman konusunda kesin doğrudur?
Doğru Cevap: "A" İnanılacak esaslar konusunda bilginle cahil, kadınla erkek arasında hiçbir fark yoktur.
Soru Açıklaması
20.
Neye, niçin ve nasıl inandığının bilincini taşımaya İmanın Hangi çeşidi denir?
Doğru Cevap: "D" Tahkiki İman
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.