logo

1.
Aşağıdakilerden hangisi Dinin temel esasları konusunda; küfrün alametlerinden değildir?
Doğru Cevap: "B" Yapmamak
Soru Açıklaması
2.
Allah’ın zat ve mahiyetinin gizli olması onun hangi esması ile açıklanır?
Doğru Cevap: "C" Batın
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi cüz’i irade içinde açıklanamaz?
Doğru Cevap: "D" Halk
Soru Açıklaması
4.
Zebur’un kelime anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Yazılı şey-Kitap
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi yaratmak, yok olanı, yokluktan varlığa çıkarmak, kainatta bulunan her şeyi yaratan anlamına gelen tekvin sıfatının sonuçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Ezeli Olmak
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisinde, “Allah’ta olumsuzluğun olmadığını bildiren sıfatlar”ı tanımlayan bir ifade kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "D" Selbî sıfatlar
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi cinlerin özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Ömürleri insanlardan kısadır
Soru Açıklaması
8.
“İnsanlar¬dan bazıları da vardır ki, inanmadıkları halde ‘Allah’a ve âhiret gününe inandık” derler (el-Bakara 2/8).ayeti hangi inanç gurubunu kapsar?
Doğru Cevap: "B" Münafık
Soru Açıklaması
9.
İlahi kitaplar konusu Allah’ın hangi sıfatı ile ilgilidir?
Doğru Cevap: "C" Kelam
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi iman kavramı ile alakalı doğru değildir?
Doğru Cevap: "C" Duyu organlarının verileri dinî prensiplerin ve iman esaslarının belirlenmesinde kaynak sayılırlar.
Soru Açıklaması
logo

11.
Aşağıdakilerin hangisi Allah’ın subuti sıfatları hakkında doğru değildir?
Doğru Cevap: "D" Hayat, ilim, kudret gibi masdar kelimeler olsun bütün sübûtî sıfatlar Allah’a verilemez.
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerin hangisi bir Haşr olayı değildir?
Doğru Cevap: "A" Ba’s
Soru Açıklaması
13.
İnsanın iradeli fiilleri ile bu fiillerin yaratılması konusunda hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Mâtürîdîler,cüz’î iradeye, azm-i musammem derler.
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi Tevekkül kavramının içinde yoktur?
Doğru Cevap: "C" Kesin netice
Soru Açıklaması
15.
Âlemin sonradan yaratılmış olmasına dayanan dayanarak Allah’ı bulmaya ne denir?
Doğru Cevap: "C" İbda delili
Soru Açıklaması
16.
”Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği ve akrabaya yardım etmeyi emreder” (en-Nahl 16/90) mealindeki âyette Allah’ın hangi sıfatı açıklanmaktadır?
Doğru Cevap: "B" Teşrii irade
Soru Açıklaması
17.
Hz Peygamberi korkutan ve tehdit eden ayetler hangi vahiy şekliyle gelmiştir?
Doğru Cevap: "C" Çıngırak sesine benzer bir ses halinde vahy
Soru Açıklaması
18.
“Hasret ve pişmanlık günü” anlamına gelen ahireti kasdeden kavram hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Yevmü’l Hasre
Soru Açıklaması
19.
”Kim iyi bir iş yaparsa lehine, kim de kötülük yaparsa aleyhinedir. Rabbin kullara asla zulmedici değildir” (Fussilet 41/46).ayetinde vurgulanan konu hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İrade-Kader
Soru Açıklaması
20.
Zarûrî ve bedihî öncüllerden çıkarılmış bilgilere dayanan delillere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Burhan-ı Nazari
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.