logo

1.
Aşağıdaki kelimelerden hangisi İman kelimesinin anlamına girmez?
Doğru Cevap: "C" Yandaş olmak
Soru Açıklaması
2.
Allah’ın tavsiye ve yasama ile alakalı irade çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Teşrii irade
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerin hangisi Cebrail Meleğinin isimlerinden değildir?
Doğru Cevap: "C" Ruhul Menar
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki kavramlardan hangisi Ahiret hayatı anlamında kullanilmaz?
Doğru Cevap: "A" Yevmü’sani
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi “kader”in sözlük anlamlarından değildir?
Doğru Cevap: "D" Hüküm
Soru Açıklaması
6.
Müşabehet ve mümâselet Allah’ın hangi sıfatının zıddıdır?
Doğru Cevap: "A" Muhalefetün lil havadis
Soru Açıklaması
7.
Cennetin kapılarında müminleri karşılayan, onlara iltifat eden melekler ile cehennemin kapılarında kâfirleri karşılayıp onları horlayan bekçi meleklere ne denir?
Doğru Cevap: "B" Melaike-i Hazene
Soru Açıklaması
8.
Vahyin en kolay şekli aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İnsan şeklinde getirdiği vahiy
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerin hangisi cehennemin isimlerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" İtab
Soru Açıklaması
10.
Kaza Allah’ın hangi sıfatı ile alakalıdır?
Doğru Cevap: "B" Tekvin
Soru Açıklaması
logo

11.
Allah’ın Müteali isminin anlamı nedir?
Doğru Cevap: "A" Dilediğine fayda veren
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi imanla alakalı doğru bir cümle değildir?
Doğru Cevap: "D" İman esaslarının belirlenmesinde tek kaynak akıldır.
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi Kıyamet isimlerinden değildir?
Doğru Cevap: "A" Adiyet
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisinde anlam birliği yoktur?
Doğru Cevap: "A" Leza
Soru Açıklaması
15.
Alemin var olması için bir sebebe ihtiyaç olduğu delili hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İmkan
Soru Açıklaması
16.
Allah cc her şeyi kapsaması hangi ismi ile açıklanır?
Doğru Cevap: "B" Muhit
Soru Açıklaması
17.
Tevhid ve Şehadet kelimeleri ile özetlenen iman şekli hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İcmali iman
Soru Açıklaması
18.
Kur’an da ahiret anlamına gelmeyen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Yevmü’l menar
Soru Açıklaması
19.
Kur’an da peygamberlere verilen sıfat hangisi değildir?
Doğru Cevap: "D" Muvassıt
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi cinler hakkında doğru değildir?
Doğru Cevap: "D" Cinler topluca yaşarlar.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.