logo

1.
Şüphesizki Allah her şeyi bilir ve görür ayeti aşağıdaki sıfatlardan hangisine girer?
Doğru Cevap: "C" Subuti
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki meleklerin hangisinin ismi Kur’an da geçmez?
Doğru Cevap: "B" Münker ve Nekir
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın sevgisini ifade eden sıfatlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Muntekim
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi dinin anlamlarından değildir?
Doğru Cevap: "D" Din “dünya” kelimesinden türemiştir.
Soru Açıklaması
5.
İnsanın tekrar diriltileceği kuyruk sokumu kemiğine ne denir.
Doğru Cevap: "C" Acbüz zenep
Soru Açıklaması
6.
Allah’ın varlığına delâlet eden dış Alemden çıkarılan delillerden değildir?
Doğru Cevap: "A" Fıtrat delili
Soru Açıklaması
7.
Allah’ın eli, yüzü, gözü, gelmesi, inmesi ve yakın olması gibi âyet ve hadislerde geçen sıfatlarına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Haberi sıfatlar
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Kur’an da Kıyamet anlamına gelmez?
Doğru Cevap: "B" Me’cüc
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi subuti sıfatlar için doğru değildir?
Doğru Cevap: "D" Bu sıfatlar Allah’ı tanıtmadığı için sübûtî sıfatlar adını almışlardır
Soru Açıklaması
10.
Yüce Allah’ın velî olmayan bir müslüman kulunu, darda kaldığı veya sıkıntıya düştüğü zaman, olağan üstü bir şekilde bu darlık ve sıkıntıdan kurtarmasına ne denir?
Doğru Cevap: "D" Maunet
Soru Açıklaması
logo

11.
Yaygın görüşe göre İsmi Azam hangisi değildir?
Doğru Cevap: "C" Melik
Soru Açıklaması
12.
Cebrail (a.s) peygamberimize hangi sahabi suretinde gelirdi?
Doğru Cevap: "A" Dihye
Soru Açıklaması
13.
Ahd-i Kadîm neye denir?
Doğru Cevap: "B" Tevrat
Soru Açıklaması
14.
Yüce Allah’ın velî olan bir müslüman kulunu, darda kaldığı veya sıkıntıya düştüğü zaman, olağan üstü bir şekilde bu darlık ve sıkıntıdan kurtarmasına ne denir.
Doğru Cevap: "A" Keramet
Soru Açıklaması
15.
Nefha-i kıyâm ne demektir?
Doğru Cevap: "C" Kalkış üfürüşü
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi İslam dışı bir kavram değildir?
Doğru Cevap: "C" Facir
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdaki kelimelerin hangisinde zıtlık yoktur?
Doğru Cevap: "B" Kıdem-Kadim
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi Haşr olayı değildir?
Doğru Cevap: "A" Nefha-i feza
Soru Açıklaması
19.
Zebur Ahd-i Atikte hangi başlık altında bulunur?
Doğru Cevap: "A" Mezmurlar
Soru Açıklaması
20.
Peygamberimize korkutma ve tehdit içeren ayetler hangi suretle gelmiştir?
Doğru Cevap: "B" Cebrail, görünmeden çıngırak sesine benzer bir ses halinde vahyin gelmesidir
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.