logo

1.
Aşağıdaki kavramlardan hangisi Kur’ân’da, insanın sorumluluk üstlenecek niteliklere sahip olarak
yaratıldığını göstermek üzere kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "B" Halîfe
Soru Açıklaması
2.
Akıl-Vahiy ilişkisi ile ilgili aşağıda ifadelerden hangisi Kur’ân’ın genel yaklaşımıyla bağdaşmaz?
Doğru Cevap: "D" Vahiy, ortaya koyduğu ilkelerle insan aklının yerine geçer
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi vahyin Kur’ân’daki kullanımları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Allah’ın velî kulları ile olan iletişimi
Soru Açıklaması
4.
Kur’an-ın anlaşılmasına aşağıdakilerden hangisi katkı sağlamaz?
Doğru Cevap: "C" Tertibu’l Suver
Soru Açıklaması
5.
Namaz sureleri diye bildiğimiz surelerden hangisi Mekkidir?
Doğru Cevap: "B" İhlas
Soru Açıklaması
6.
Peygamberimizin Kur’an-ı şu dört kişiden alınız dediği kişilerden hangisi değildir?
Doğru Cevap: "A" Sa’d b.Ebi vakkas
Soru Açıklaması
7.
Kur’an ayet ve surelerinin Nebevi bilgiye dayalı sıralanmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Tevkifilik
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Rivayet tefsir özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "B" Te’vil ön plana çıkar
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi Kur’an tefsirinde bilinmesi gerekmez?
Doğru Cevap: "B" Kur’anı anlamada subjektif olmak
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Kur’anın indiriliş amaçlarından değildir?
Doğru Cevap: "A" İnsanlara tarih bilgisi vermek
Soru Açıklaması
logo

11.
Kur’an-ın ahkâma dair konuların, Kur’an’ın indiği dönemin ürünü olup, bugüne aynı şekilde hitap etmedikleri şeklindeki görüşler hangi yaklaşımın ürünüdür?
Doğru Cevap: "B" Tarihselci
Soru Açıklaması
12.
Kur’ân – akıl ilişkisi bağlamında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Kur’ân insanların birbirlerini tecessüs etmelerini ister
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in temel ilkelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Eli sık olmak
Soru Açıklaması
14.
Allah’ın sıfatlarının mahiyeti Kur’an hakkında aşağıdaki hangi sonucu doğurmuştur?
Doğru Cevap: "B" Huluku’l Kur’an
Soru Açıklaması
15.
Kur’ân’ın nazil olduğu şartlar ve durumlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi bilgi vermez?
Doğru Cevap: "D" İ’rabu’l-Kur’ân
Soru Açıklaması
16.
Kelimelerin zaman içerisinde geçirdiği anlam değişiklikleri, daralmaları ve genişlemeleri Tefsir’in yararlandığı hangi çağdaş bilim tarafından incelenmektedir?
Doğru Cevap: "B" Art-Zamanlı Semantik
Soru Açıklaması
17.
Kur’ân surelerinin Mekkî ve Medenî oluşunu belirlemede meşhur olan görüş aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Hicret
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdaki ilimlerden hangisi Kur’ân da geçen bir kavramın anlamına ilişkin doğrudan bilgi sağlamaz?
Doğru Cevap: "A" Siyer
Soru Açıklaması
19.
Kur’ân ilimleriyle ilgili olarak, aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Kur’ân’da yabancı kelime bulunmadığı konusunda alimler arasında ittifak söz konusudur
Soru Açıklaması
20.
Tefsir ilmiyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Tefsir, Kur’ân yorumunun son noktasıdır
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

 

Sorularda görmüş olduğunuz yanlışları [email protected] mail adresine yazabilirsiniz.

ZİYARETÇİLERİMİZDEN GELEN YOĞUN TALEPLER NETİCESİNDE SINAV DEFTERİNDE YAYINLANAN

DHBT & MBSTS DENEMELERİNİ

BİR DÜZEN HALİNDE COPY BASKI OLARAK HAZIRLADIK

>> DETAYLI BİLGİ VE SİPARİŞ İÇİN  : Tıklayınız

Hergün yayınlanan sınavlardan haber olmak için whatsapp grubumuz : Tıklayınız