logo

1.
Aşağıdakilerden hangisi Mekke ekolü müfessirlerinden değildir?
Doğru Cevap: "B" Katade
Soru Açıklaması
2.
Yasin suresinde anlatılan kavim hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Ashabı Karye
Soru Açıklaması
3.
Nur suresinde anlatılan olay aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İfk hadisesi
Soru Açıklaması
4.
Şeri bir hükmün daha sonra gelen şeri bir hükümle yürürlükten kaldırılmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Nesh
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi sebeb-i nüzulün nedeni değildir?
Doğru Cevap: "A" Şehir
Soru Açıklaması
6.
Kur’an da genel bir hükmün bazı fertlere hasredilmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Tahsis
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerin hangisi Kur’an-ı Kerimin özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Tarihselliği öne alması
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Kuran’ın anlatım biçimlerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Kinevi bir dil kullanması
Soru Açıklaması
9.
Kur’an hakkında aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Kur’an-ı Kerim’de ayetler muhkem ve müteşabihtir
Soru Açıklaması
10.
Kur’an’a göre bireyin kötü ve olumsuz yaşantı şeklini daha güzel ve olumlu bir halle değiştirmesi, aşağıdakilerden hangisi ile mümkün olmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Tövbe
Soru Açıklaması
logo

11.
Bakara suresinin son ayetinde hangi bilgi verilmez?
Doğru Cevap: "C" İman esasları
Soru Açıklaması
12.
Tefsir ilminde hangi bölge ekol haline gelmemiştir?
Doğru Cevap: "D" Yemen Ekolü
Soru Açıklaması
13.
Elimizde bulunan en eski ve tam yazılmış Kur’an Tefsiri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kitabü’t Tefsiri’l Kebir: Mukatil b. Süleyman
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi tefsir çeşidi değildir?
Doğru Cevap: "A" Hidayeti
Soru Açıklaması
15.
Tefsirin doğuşunda hangi konu önemli rol oynamamıştır?
Doğru Cevap: "B" Kur’andaki ahlak ilkelerini ortaya çıkarmak
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdaki tefsirlerden hangisi Dirayet metoduna göre yazılmıştır?
Doğru Cevap: "D" İrşâdü’l- Akli’s-Selîm İlâ Mezâye’l
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi Mevzii(Ayet.Ayet) Tefsir çeşitlerinden değildir?
Doğru Cevap: "A" Konulu Tefsir
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdaki Tefsir-Müellif karşılaşmasında hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" El-Câmi’u li Ahkâmi’l- Kur’ân Begavi
Soru Açıklaması
19.
İmam-ı Maturidinin yazdığı tefsirin adı nedir?
Doğru Cevap: "C" Te’vilâtu’l- Kur’ân
Soru Açıklaması
20.
Muhammed Abduh, Muhammed Reşid Rızâ, Seyyid Kutub, Süleyman Ateş gibi son devrin alimlerinin yazdıkları tefsirler hangi çeşit tefsirlerdendir?
Doğru Cevap: "C" İctimai
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

 

Sorularda görmüş olduğunuz yanlışları [email protected] mail adresine yazabilirsiniz.

ZİYARETÇİLERİMİZDEN GELEN YOĞUN TALEPLER NETİCESİNDE SINAV DEFTERİNDE YAYINLANAN

DHBT & MBSTS DENEMELERİNİ

BİR DÜZEN HALİNDE COPY BASKI OLARAK HAZIRLADIK

>> DETAYLI BİLGİ VE SİPARİŞ İÇİN  : Tıklayınız

Hergün yayınlanan sınavlardan haber olmak için whatsapp grubumuz : Tıklayınız