logo

1.
Kur’an da konulduğu ve tahsis edildiği manada kullanılan lafızlara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Hakikat
Soru Açıklaması
2.
Ayetlerin lafzından anlaşılamayan tevil gerektiren naslara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Batın
Soru Açıklaması
3.
Ahkam ayetleri gibi bir açıklayıcı tarafından açıklanmadıkça mânâsı anlaşılmayan kapalı lafızlara ne denir
Doğru Cevap: "C" Mücmel
Soru Açıklaması
4.
Kur’an ayetleri açıklanırken aşağıdakilerden hangisine göre değerlendirilmez?
Doğru Cevap: "A" Tenkit-Terdid
Soru Açıklaması
5.
Bir ayetin bir surede birden fazla tekrarlanmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Terdit
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Tefsir ve Te’vil konusunda doğru değildir?
Doğru Cevap: "B" Te’vil Tefsir den daha geneldir
Soru Açıklaması
7.
Siyak-Sibak ne demektir?
Doğru Cevap: "A" Ayetlerin birbirleriyle olan bütünlüğü
Soru Açıklaması
8.
Tek vaz ile bir tek manayı ifade etmek üzere konulmuş bulunan ve muayyen bir miktarla sınırlı olmaksızın bu mananın kendisinde gerçekleştirdiği bütün fertleri kapsayan lafızlara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Umum
Soru Açıklaması
9.
Kuran Kureyş lehçesiyle nazil olmakla birlikte diğer arap lehçelerinden gelen veya yabancı dillerden alınıp Arapçalaşan kelimelerde içermektedir.Bu bakımdan tefsir alanında Kuranda ki bu tür kelimelerin açıklamasını konu edinen bir ilim doğmuştur bu ilme ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Mübhemetü’l Kur’an
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Kur’an ın i’caz özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Uyarı yönlü olması
Soru Açıklaması
logo

11.
Aşağıdakilerden hangisi aksamu’l Kur’an la alakalı doğru değildir?
Doğru Cevap: "D" Aksamu’l Kur’an tehaddilik içeren ayetlerdedir
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerin hangisi Müşkilü’l Kur’an ın konusu değildir?
Doğru Cevap: "A" Kur’anda bir kelimenin çok manada kullanılması
Soru Açıklaması
13.
62-Huruf-u Mukatta a hangi anlama gelmez?
Doğru Cevap: "A" Huruf-u Mukatta a Mekki surelere delalet ader
Soru Açıklaması
14.
O, gökten su indirdi de vâdiler kendi hacimlerince sel olup aktı. Bu sel, üste çıkan bir köpüğü yüklenip götürdü. Süs veya (diğer) eşya yapmak isteyerek ateşte erittikleri şeylerden de buna benzer köpük olur. İşte Allah hak ile bâtıla böyle misal verir. Köpük atılıp gider. İnsanlara fayda veren şeye gelince, o yeryüzünde kalır. İşte Allah böyle misaller getirir.(Ra’d 17) ayetinde anlatılan Kur’an ilmi hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Emselü’l Kur’an
Soru Açıklaması
15.
Manası kolaylıkla anlaşılabilen herhangi bir yoruma ihtiyaç duyulmayan ve tek anlamı olan ayetlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Muhkem
Soru Açıklaması
16.
Kur’an da mecazın teşbihle karışmasından meydana gelen edebi sanata ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" İstihare
Soru Açıklaması
17.
Kur’an-ı Kerim’i diğer semavî kitaplardan ayıran fark aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Hz. Peygamber hayatta iken yazılmış olması
Soru Açıklaması
18.
Tercümânu’l- Kur’ân ve İlim denizi Ünvanına kime aittir?
Doğru Cevap: "A" Abdullah b. Abbas
Soru Açıklaması
19.
Medine medresesini kuran ve burada meşhur talebeler yetiştiren alim kimdir?
Doğru Cevap: "B" Ubeyy b. Ka’b
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi Tabiun dönemi müfessirlerden değildir?
Doğru Cevap: "C" Taberi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

 

Sorularda görmüş olduğunuz yanlışları [email protected] mail adresine yazabilirsiniz.

ZİYARETÇİLERİMİZDEN GELEN YOĞUN TALEPLER NETİCESİNDE SINAV DEFTERİNDE YAYINLANAN

DHBT & MBSTS DENEMELERİNİ

BİR DÜZEN HALİNDE COPY BASKI OLARAK HAZIRLADIK

>> DETAYLI BİLGİ VE SİPARİŞ İÇİN  : Tıklayınız

Hergün yayınlanan sınavlardan haber olmak için whatsapp grubumuz : Tıklayınız