logo

1.
Aşağıdakilerden hangisi mekki surelerin hakkında doğru değildir?
Doğru Cevap: "D" Yahudi ve Hıristiyanların bâtıl inançlarından bahseden sureler Mekkidir
Soru Açıklaması
2.
Mekkî ve Medenî surelerin adet sayısı hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" 86-28
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki surelerden hangisi Medenidir?
Doğru Cevap: "A" Fetih
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerin hangisi Medeni surelerin özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "B" Cennet ve cehennem tasvirleri yapılır
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Kur’an ın üslübu değildir?
Doğru Cevap: "D" Şekil
Soru Açıklaması
6.
Kur’an ın Muhtevasında aşağıdakilerden hangisi yotur?
Doğru Cevap: "D" Gizillik
Soru Açıklaması
7.
Kur’an-ı Kerim’in faziletleri hakkında Kur’an-ı Kerim’in bütününe veya Muayyen surelerin faziletlerine ait hadislere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Fedailü’l Kur’an
Soru Açıklaması
8.
Hz.Peygamber “Kuran yedi harf üzere indi binaenaleyh onlardan hangisi kolayınıza gelirse o harfi okuyunuz” buyurması hangi anlamda değerlendirilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Lehçe
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki ayetlerden hangisi son inen ayetlerden değildir?
Doğru Cevap: "D" Maide:176
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın anlaşılması ve tefsir edilmesinde gerekli olan ve tefsir usulünün temel meseleleri arasında yer alan ilimlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Sebeb-i Vürûd
Soru Açıklaması
logo

11.
Aşağıdakilerden hangisi Kur’andaki belağat ilmi değildir?
Doğru Cevap: "A" Tenasub
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi Kur’an ı anlamada nakli ilimlerden değildir?
Doğru Cevap: "C" Edebiyat
Soru Açıklaması
13.
Kur’an ı anlamada bir ilim dalı olan kelimenin, istenilen manaya göre biçim değiştirmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Sarf
Soru Açıklaması
14.
Kur’an ın anlam boyutunu öne alarak kelimenin kökünden alıp zaman içindeki evrilmesi gibi çalışmalara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Semantik
Soru Açıklaması
15.
Kur’anın anlaşılmasında çağdaş bir yöntem olan İşaret sistemini ön plana çıkaran ilim dalına ne ad verlir?
Doğru Cevap: "C" Semiyotik
Soru Açıklaması
16.
Kur’an ın içine indiği kültürü, toplumu ve tarihsel şartları çözümlemeyi ve anlamayı ifade eden bilimsel yaklaşıma ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Antropoloji
Soru Açıklaması
17.
Kur’an’ın anlaşılması ve yorumlanması için o dönemin “insan eylemlerinin, sözlerinin, insanın yarattığı ürünlerin ve kurumların anlamını kavrama; anlama ve yorumlama sanatına” ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Hermeneutik
Soru Açıklaması
18.
Elif,Lam,Ra ile başlayan surelere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Zevatu’r Ra
Soru Açıklaması
19.
Mübhem-Müfesser kavramında asıl Müfesser kimdir?
Doğru Cevap: "B" Hz Peygamber
Soru Açıklaması
20.
Kur’an ı Kerimde bir çok kelimenin cennet anlamına gelmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Nezair
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

 

Sorularda görmüş olduğunuz yanlışları [email protected] mail adresine yazabilirsiniz.

ZİYARETÇİLERİMİZDEN GELEN YOĞUN TALEPLER NETİCESİNDE SINAV DEFTERİNDE YAYINLANAN

DHBT & MBSTS DENEMELERİNİ

BİR DÜZEN HALİNDE COPY BASKI OLARAK HAZIRLADIK

>> DETAYLI BİLGİ VE SİPARİŞ İÇİN WHATSAPP İRTİBAT : 0544 529 8559

Hergün yayınlanan sınavlardan haber olmak için whatsapp grubumuz : Tıklayınız