logo

1.
Kur’an-ın yavaş yavaş inmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Tencimü’l Kur’an
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerin hangisi Kur’anda “Ayet” anlamında kullanılmamıştır?
Doğru Cevap: "A" İman
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ın isimlerinden değildir?
Doğru Cevap: "C" Bahir
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki surelerden hangisi resmi sıralamada sonradadır?
Doğru Cevap: "D" Saffat
Soru Açıklaması
5.
Ayet sayılan yüz (100)e yaklaşan veya biraz geçen surelere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" El-Miun
Soru Açıklaması
6.
Sureler küçükten büyüğe doğru sıralandığında aşağıdakilarden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" El-Mufassal, El-Mesâni,El-Miun, Es-Seb’u't-Tıvâl
Soru Açıklaması
7.
Hz. İsa zamanında, gökten indirilmesi istenen bir sofradan bahsedildiği için Sofra anlamına gelen sureye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Maide
Soru Açıklaması
8.
Fussılet suresindeki fussılet ne anlama gelir?
Doğru Cevap: "D" Bölümler
Soru Açıklaması
9.
Ayetler arasında uyum ve ahengi açıklayan ilim veya kavrama ne denir?
Doğru Cevap: "B" Tanasub’ul Ayat
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki surelerin hangisinde secde ayeti vardır?
Doğru Cevap: "B" Fussilet
Soru Açıklaması
logo

11.
Aşağıdakilerden hangisi vahiy katibi değildir?
Doğru Cevap: "A" Zeyd b. Harise
Soru Açıklaması
12.
Medine dedi en meşhur vahiy katibi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Übey b.Kab
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ın korunma yollarından değildir?
Doğru Cevap: "D" İbadette uygulama
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdaki hangisi vahiy malzemesi değildir?
Doğru Cevap: "A" Kumaş
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi mushaf komisyonunda yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Muaz b.Cebel
Soru Açıklaması
16.
Kur’anın çoğaltılmasına hangi yılda başlanmıştır?
Doğru Cevap: "A" H 25
Soru Açıklaması
17.
İlk defa bir heyetten de yararlanarak nokta şeklindeki harekeyi icat edip üstün yerine harfin üstüne, esre yerine altına, ötre yerine de önüne, farklı renklerle birer nokta koyan kişi kimdir?
Doğru Cevap: "C" Ebü’l-Esved ed-Düelî
Soru Açıklaması
18.
Bugünkü anlamda yaygın olan Türkçe tefsir ve meal çalışması ne zaman olmuştur?
Doğru Cevap: "C" Tanzimat
Soru Açıklaması
19.
Kur’an yolu tefsirinin müelliflerinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Doğru Cevap: "B" Prof.Dr.Hasan Kamil Yılmaz
Soru Açıklaması
20.
Mekki ve Medeni sureler taksim edilirken hangisi dikkate alınmaz?
Doğru Cevap: "D" Konu
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

 

Sorularda görmüş olduğunuz yanlışları [email protected] mail adresine yazabilirsiniz.

ZİYARETÇİLERİMİZDEN GELEN YOĞUN TALEPLER NETİCESİNDE SINAV DEFTERİNDE YAYINLANAN

DHBT & MBSTS DENEMELERİNİ

BİR DÜZEN HALİNDE COPY BASKI OLARAK HAZIRLADIK

>> DETAYLI BİLGİ VE SİPARİŞ İÇİN WHATSAPP İRTİBAT : 0544 529 8559

Hergün yayınlanan sınavlardan haber olmak için whatsapp grubumuz : Tıklayınız