logo

1.
Hanefîler'e göre, yolculuk esnasında dört rek’atlı farz namazların kısaltılarak ikişer rek’at kılınmasının hükmü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Azimet
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Kütübü Sitte içerisinde yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Sünen- i Darimi
Soru Açıklaması
3.
Amelin imandan bir cüz olduğunu söyleyen ikimezhep hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Mu’tezile-Hariciyye
Soru Açıklaması
4.
“ Sünnette Evrensellik “ kavramını aşağıdaki yargılardan hangisi en iyi açıklar?
Doğru Cevap: "D" Hz. Muhammed’in söz ve davranışlarının zamanla sınırlı olmayan mesajı.
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın zati sıfatlarındandeğildir?
Doğru Cevap: "C" İrade
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi yerel mesaj taşımaktadır?
Doğru Cevap: "C" Biriniz sırt üstü uzanıp ta ayak ayak üstüne atmasın.
Soru Açıklaması
7.
Reform sürecinde Protestan akımlara kapılmayarak Roma’daki Papaya bağlılığını sürdüren Hıristiyanlar ne ile adlandırılmıştır?
Doğru Cevap: "D" Katolik
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi dinimizce haramdır?
Doğru Cevap: "A" Emeğe dayanmayan kazanç
Soru Açıklaması
9.
Her şeyin Allah’ın ilmi ve iradesi dahilinde cereyan ettiğini insanın çizilmiş bir kaderinin olduğunu, insanın irade hürriyeti seçme imkânı ve fiil gücü bulunmadığını kabul eden düşünce ekolü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Cebriye
Soru Açıklaması
10.
Araştırma ve inceleme sonucu oluşan imana ne denir?
Doğru Cevap: "B" Tahkiki İman
Soru Açıklaması
logo

11.
Aşağıdakilerden hangisi Dinin anlamlarından değildir?
Doğru Cevap: "D" Din dünya kelimesinden türemiştir.
Soru Açıklaması
12.
Peygamberimizin en büyük mucizesi hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kur’an-i Kerim
Soru Açıklaması
13.
Kur’an-ı diğer kitaplardan ayıran fark hangisidir?
Doğru Cevap: "D" İndiği kavmin diliyle yazılmıştır.
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdaki hadislerden hangisi günümüze olduğu gibi taşınması doğru değildir?
Doğru Cevap: "A" Bir kadın ancak beraberinde kendine nikâh düşmeyeni olduğu halde yolculuk yapabilir.
Soru Açıklaması
15.
Peygamberler peygamberliğini ispat için mucizeler göstermişlerdir. Bu mucizeler kevni ve hissi mucizeler Aklı mucizeler olmak üzere iki gruba ayrılır. Aşağıdakilerden hangisi aklı mucizelerindendir?
Doğru Cevap: "C" Efendimizin risaleti ve Kur’an
Soru Açıklaması
16.
“Ameller niyetlere göre değer bulur.” Hadisi Hz. Peygamberin konuşma üsluplarından hangisini içerir?
Doğru Cevap: "A" Cevamiu’l Kelim olduğunu gösterir.
Soru Açıklaması
17.
Hz. Muhammed’in aşağıdaki özelliklerinden hangisi bizim için yerel özellik taşımaz?
Doğru Cevap: "A" İnsani ilişkiler
Soru Açıklaması
18.
Yüce Allah’ın emir ve yasaklarını peygamberlerine bildirmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Vahiy
Soru Açıklaması
19.
İslam Hukukunda insanları kandıracak bir şekilde, piyasa fiyatlarının üstünde alınan kârane isim verilir?
Doğru Cevap: "A" Gabn-ı fâhiş
Soru Açıklaması
20.
Hanefi mezhebine göre bir kimsenin seferî olarak on beş günden az kalmak niyeti ile gidip kaldığı yer için aşağıdaki kavramlardan hangisi kullanılır?
Doğru Cevap: "C" Vatan-ı süknâ
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.