logo

1.
Hicret esnasında Hz. Peygamber (s.a.v.) ve Hz. Ebubekir’e aşağıdakilerden hangisi yardımcı olmamıştır?
Doğru Cevap: "A" Hz Ömer
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Mekki bir olaydır?
Doğru Cevap: "C" İsra
Soru Açıklaması
3.
Bi’r-i Maune olayında kaç hafız şehit edilmiştir?
Doğru Cevap: "B" 70
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Mekkelilerin,Müslümanları bir güç olarak kabul ettiklerini gösteren bir kanıttır?
Doğru Cevap: "C" Hudeybiye antlaşması
Soru Açıklaması
5.
Hz Osman’ın ikinci hanımının adı nedir?
Doğru Cevap: "B" Hz Ümmü gülsüm
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Mekke’de İslâm’ı kabul eden ilk Müslümanlar arasında yer alır?
Doğru Cevap: "B" Zübeyr İbn Avvâm
Soru Açıklaması
7.
İfk olayında aşağıdakilerden hangisi olmamıştır?
Doğru Cevap: "C" Olay da iftirayı atanlar Mekke müşrikleridir
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Hz Ömer’in müslüman olması ile gerçekleşen bir olaydır?
Doğru Cevap: "D" Kabede aşikara ibadet yapılması
Soru Açıklaması
9.
Peygamberimizin kızları küçükten büyüğe doğru hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Fatıma,Ümmügülsüm, Rukiyye, Zeynep
Soru Açıklaması
10.
Hz Peygamber için aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?
Doğru Cevap: "B" Nikateyn
Soru Açıklaması
logo

11.
Aşağıdaki savaşlardan hangisi Peygamber Efendimizin nübüvvetinde olmuştur?
Doğru Cevap: "A" Ahzap
Soru Açıklaması
12.
Bedir savaşına katılmadan savaşın mağlubiyeti haberi üzerine kederinden ölen islam düşmanının adı nedir?
Doğru Cevap: "C" Ebu Leheb
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdaki mescidlerden hangisi K.Kerimde bahsedilmez?
Doğru Cevap: "A" Kıbleteyn Mescidi
Soru Açıklaması
14.
Mescid-i Nebideki Mihrap ile Peygamberimizin kabri arasındaki yere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Ravza-i Mudahhara
Soru Açıklaması
15.
Müşriklerin Haşimoğullarına aldıkları bokot kararını kim yazmıştır?
Doğru Cevap: "A" Mansur b.İkrime
Soru Açıklaması
16.
Taif dönüşünde Hz Peygamber ve Zeyd kimin bağına sığınmıştır?
Doğru Cevap: "D" Utbe ve Şeybe
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi Uhud savaşının şehidlerinden değildir?
Doğru Cevap: "B" Abdullah b.Zübeyr
Soru Açıklaması
18.
Müslümanlar Hudeybiye anlaşmasından önce ne amaçla Mekkeye gitmek istemişlerdi?
Doğru Cevap: "C" Umre
Soru Açıklaması
19.
Hz Peygamberin İsra Yolculuğu nereden başlamıştır?
Doğru Cevap: "B" Beyti Atik
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi Bedir savaşında öldürülen ileri gelen müşriklerden değildir?
Doğru Cevap: "B" Ebu Süfyan
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.