logo

1.
Hz Peygamber döneminde meydana gelen çarpışmalar, dünya harp tarihinin bilinen en az kan
dökülen savaşlarındandir.
Aşağıdakilerden hangisi bu anlamdaki ölü sayısını ifade eder?
Doğru Cevap: "A" Müslümanlardan 138 şehit , müşriklerden 216 ölü
Soru Açıklaması
2.
Hz Peygamber’in emir ve komutasında kaç gazve gerçeklesti?
Doğru Cevap: "C" 27
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Tebuk seferine mazeretsiz olarak katılmayan sahabilerden değildir?
Doğru Cevap: "D" Said b.Zeyd
Soru Açıklaması
4.
Hz. Peygamber oglu İbrahim’i dünyaya getiren Mariye’yi nasil mükafatlandırmıstır?
Doğru Cevap: "A" Azat etmiştir
Soru Açıklaması
5.
Hz. Peygamber bir gün bir sahabeye: “ Sen Süryanice biliyormusun? Bana mektuplar geliyor.” buyurmustur. O sahabenin ise bilmiyorum demesi üzerine Hz. Peygamber “ Onu öğren” buyurmustur. Bunun üzerine İbranice ve Süryanice öğrenen sahabe kimdir?
Doğru Cevap: "C" Zeyd b. Sabit
Soru Açıklaması
6.
Hadis-i seriflere göre en faziletli müslümanlar kimlerdir?
Doğru Cevap: "B" Ashab-ı Bedir
Soru Açıklaması
7.
Mekke’deki ailesini korumak amaciyla müşrikleri memnun etmek için, Mekke’nin fethinin hazırlıklarını
gizlice müşriklere bildirmek isteyen ve Cebrail (a.s) in haber vermesiyle yakalanan sahabi kimdir?
Doğru Cevap: "C" Hatib bin Ebu Beltea
Soru Açıklaması
8.
Tevbe suresi 25-27 inci ayetlerde belirtildigi üzere ,hangi savaşta müslümanlar Allah’ı unutup kendi
sayısal çokluguna güvendi ve bu kibrinin cezasını çekti?
Doğru Cevap: "C" Huneyn
Soru Açıklaması
9.
Hz Peygamber müslümanların savaşlarda da sözlerinde durmalarını, aşırı gitmemelerini, çocukları,
kadınları, manastırlara çekilmiş din adamlarını öldürmemelerini, hurmalıklara zarar vermemelerini,
ağaç kesmemelerini ve binaları yakmamalarını tenbih ve tavsiye ettiği savaş hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Mute
Soru Açıklaması
10.
Hz. Paygamber’in mehir olarak hürriyetine kavuşturduğu hanımı kimdir?
Doğru Cevap: "D" Hz. Safiyye
Soru Açıklaması
logo

11.
Hz. Peygamberin 5 yasındayken yanına aldığı ve ömrü boyunca yanından ayırmadığı sahabe kimdir?
Doğru Cevap: "A" Zeyd Bin Harise
Soru Açıklaması
12.
Müslümanların resmen tarih başlangıcı olan olay hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Peygamberlik
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi Hudeybiye Barış antlaşmasının maddelerindendir
Doğru Cevap: "B" Taraflar Kureyş dışında kabilelerden her hangi birini himayelerine alabilecekler
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdaki mescilerden hangisi yapılışı itibari ile en son yapılandır?
Doğru Cevap: "B" Dırar mescidi
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi Nübüvvetin 5.yılında olan olaylardanır?
Doğru Cevap: "C" Habeşistan göçü
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi Mescid-i nebinin içinde değildir?
Doğru Cevap: "D" Hz Aişenin kabri
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi İslamın doğduğu dönem Arap yarımadasında inanç mozaiğine işaret etmez?
Doğru Cevap: "C" Satanistlik
Soru Açıklaması
18.
“Fatıma binti Esed” Peygamberimizin neyi olur?
Doğru Cevap: "C" Ebu talibin hanımı
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi nübüvvet öncesi olan bir olay değildir?
Doğru Cevap: "D" Garanik vakası
Soru Açıklaması
20.
Müslümanlarla yaptıkları antlaşmayı ilk bozdukları için Medine’den H. 6, M.627 yılında çıkarılan kabile aşağıdakiler hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kureyza oğulları
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.