logo

1.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Aişe ile ilgili bir bilgi değildir ?
Doğru Cevap: "A" Peygamber ile mekkede evlenmiştir
Soru Açıklaması
2.
Ficar Savaşları’na aşağıda verilen Rasullullah’ın amcalarından hangisi komuta etmiştir?
Doğru Cevap: "C" Zübeyr
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi müşriklerin daveti önleme çabalarından değildir?
Doğru Cevap: "D" Uzlaşma safhası
Soru Açıklaması
4.
Ömer bin Hattab Efendimiz’i öldürmeye giderken karşılaştığı ve yolunu değiştirmesine sebep olan sahabe hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Nuaym b. Abdullah
Soru Açıklaması
5.
Rüyasında ezanı Muhammedi’yi bugünkü şekliyle işiten ve rüya yoluyla ezan kendisine öğretilen sahabi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Abdullah b. Zeyd
Soru Açıklaması
6.
Peygamberimiz (sas)’in, Uhud Savaşı’ndan hemen sonra, Mekke ordusunun geriye dönüp tekrar Medine üzerine gelebileceğini düşünerek onları takip ettiği ve Medine’ye 16 km uzaklıktaki bir vadide yaklaşık 5000 ateş yaktırarak geriye dönme niyetindeki düşmana göz dağı verdiği gazvenin adı nedir?
Doğru Cevap: "D" Hamrâü’l-esed Gazvesi
Soru Açıklaması
7.
Peygamber Efendimiz (sas)’in, hicri IV. yılın Şevval ayında evlendiği 44 yaşındaki dul bayan kimdir?
Doğru Cevap: "C" Hz. Ümmü Seleme
Soru Açıklaması
8.
Hendek Savaşı’nda düşman ordusundan İslam saflarına katılan, savaş esnasında Müslüman olduğunu kimseye söylemeyip, Peygamberimiz (sas)’in izniyle, bu durumunu, İslam ordusunun savaşı kazanması için kullanan kişi kimdir?
Doğru Cevap: "A" Hz. Nuaym b. Mesud
Soru Açıklaması
9.
Çevre ülkelerin hükümdarlarına, Peygamberimiz (sas), elçileriyle İslam’a davet mektupları göndermiştir. Aşağıdaki elçi ve gönderildiği hükümdar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Amr b. Ümeyye – Mukavkıs
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Ashab-ı Kiram’dan Amr b. Hâris’in ifadelerine göre Hz. Peygamber (sas)’in vefatından sonra bıraktıkları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "A" 7 dirhem altın
Soru Açıklaması
logo

11.
Aşağıdaki olay ve gerçekleştiği hicri yıl eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Hayber’in Fethi – Hicri V. Yıl
Soru Açıklaması
12.
Mekke’ye ilk defa putu getiren ve Kabe’ye yerlestirilmesinin öncülügünü yapan kimdir?
Doğru Cevap: "B" Amr bin Luhay
Soru Açıklaması
13.
Peygamberimizin “Ben Abdullah bin Cuda’nin evinde bir antlasma yapılırken bulundum ki bu antlaşmayı güzel ve kızıl develere değişmem İslam’da böyle bir antlaşmaya çağrılsam derhal kabul ederim”dediği antlaşma hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Hilfül Fudül Antlasmasi
Soru Açıklaması
14.
Haniflik dinine mensup olan kimseler hakkinda asagidakilerden hangisi yanlıstır?
Doğru Cevap: "C" Günün belli saatlerinde toplu ibadet ederlerdi
Soru Açıklaması
15.
Asağıdakilerden hangisi Hz .Muhammed (sav)’in kendisine peygamberlik verilmeden önceki vasıflarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Tebliğ
Soru Açıklaması
16.
İslam’ı kabul etmeleriyle Müslümanlarin güç kazandigi iki sahabe kimdir?
Doğru Cevap: "A" Hz.Hamza-Hz.Ömer
Soru Açıklaması
17.
Asagidakilerden hangisi Mekkeli müşriklerin müslümanlara uyguladıkları boykot kararlarından biri
değildir?
Doğru Cevap: "D" Müslümanları her yerde dövmek
Soru Açıklaması
18.
Hz.Muhammed (sav) peygamberliğinin……yılında,Taif’te……kabilesini İslam’a davet etti. Bu
Yolculukta Peygamberimizin yanında……vardi. Peygamberimizi Mekke’ye girerken ……O’nu himayesine aldı.
Yukaridaki boş yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelir?
Doğru Cevap: "B" H.10.yılı – Sakif – Zeyd bin Harise – Mut’im bin Adiy
Soru Açıklaması
19.
Akabe biatları hakkında asağıdakilerden hangisi yanlıstır?
Doğru Cevap: "C" 1.Akabe biatinda 6 kisi 2.Akabe biatinda 12 kisi vardır
Soru Açıklaması
20.
Asagidakilerden hangisi Ficar savaşlarının sebeplerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Haksızlığa uğrayanların yanında yer almak
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.