logo

1.
Batısında Tihâme ile doğusunda Necid’i birbirinden ayıran bölgeye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Hicaz
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Hicaz şehri değildir?
Doğru Cevap: "A" Şam
Soru Açıklaması
3.
Hz İsmail gibi aslen Arap olmayıp, sonradan Araplaşan kabilelere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Arab-ı Müsta’ribe
Soru Açıklaması
4.
Arap yarım adasında köy, kasaba ve şehirlerde yerleşik hayat yaşayanlara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Hadari
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Arap toplumunda akrabalık çeşidi değildir?
Doğru Cevap: "D" Vela
Soru Açıklaması
6.
Hz Peygamberin soyu Hz İbrahim in torunlarından kime kadar uzanır?
Doğru Cevap: "B" Adnan
Soru Açıklaması
7.
Hz Peygamberin babaannesinin adı nedir?
Doğru Cevap: "A" Fatıma bint Amr
Soru Açıklaması
8.
Hz Peygamberin dedesinin asıl adı nedir?
Doğru Cevap: "C" Şeybe
Soru Açıklaması
9.
Hacılara yemek ikramı görevine ne denir?
Doğru Cevap: "C" Rifade
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin amcası değildir?
Doğru Cevap: "C" Ebu Süfyan
Soru Açıklaması
logo

11.
Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin halası değildir?
Doğru Cevap: "B" Fatıma
Soru Açıklaması
12.
Hz Peygamberin Anne annesinin adı nedir?
Doğru Cevap: "B" Berre bint Abduluzza
Soru Açıklaması
13.
Hz Peygamberin Baba ve Annesinin soyu kimde birleşir?
Doğru Cevap: "C" Kilab
Soru Açıklaması
14.
Hudeybiye anlaşması gereği iman eden müşrikler medineye giremiyorlardı.Bunlarda müşriklerin kervan yolu üzerine üstlenerek kendilerinin medineye girmeleri için adeta Mekkelilere baskı yapıyorlardı.Müslümanların üstlendiği bu bölgenin adı nedir?
Doğru Cevap: "A" İs
Soru Açıklaması
15.
İslam tarihinde okçuların emiri (komutanı) adıyla meşhur olan sahabe kimdir?
Doğru Cevap: "C" Abdullah b.Cübeyr
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi Hz peygamberin eşlerinden değildir?
Doğru Cevap: "B" Hz Berre
Soru Açıklaması
17.
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in bizzat orduya komutan olarak ilk katıldığı
savaşın, başka bir ifade ile ilk gazvenin adı nedir?
Doğru Cevap: "B" Ebva(Veddan)Gazvesi
Soru Açıklaması
18.
Uhut savaşında Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in kılıcıyla savaşan sahabe kimdir?
Doğru Cevap: "B" Ebu Dücane
Soru Açıklaması
19.
İfk olayı hangi gazve esnasında gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "D" Mustalik Gazvesi
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimize en çok düşmanlık yapanlardan değildir?
Doğru Cevap: "C" Mut’im b.Adiy
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.