logo

1.
Namazda Fatihayı okuduktan sonra başka bir
sure okumayıp tekrar Fatihayı okuyan kişiye
ne gerekir?
Doğru Cevap: "A" Sehiv secdesi
Soru Açıklaması
2.
Aşağıda verilen günlerin hangisinde oruç tutmak haramdır?
Doğru Cevap: "B" Ramazan bayramının birinci günü ve Kurban bayramının dört günü
Soru Açıklaması
3.
Ramazan ayında orucunu kasten bozan kişinin keffareti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Bir ramazan ayında birden fazla bozulan oruçların her birisi için kefaret gerekir.
Soru Açıklaması
4.
Kurbanla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Ortaklardan her birisinin aynı kurbana niyet etmiş olması gerekir. Mesela birisi akîka, diğeri nezir bir başkası vacip kurban niyetiyle ortak olursa hepsinin kurbanı geçersiz olur
Soru Açıklaması
5.
Kurban kesimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Kurban sahibinin kurban kesilirken başında hazır bulunması gerekir
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki yemin çeşitlerinden hangisinin bütün mezheplere göre
keffareti yoktur ?
Doğru Cevap: "A" Lağv
Soru Açıklaması
7.
Mezhep imamlarından hangisi evlenebilecek
olgunluğa gelmiş olan kızların ailesini rencide edecek bir durum yoksa velisi izin vermese bile evlenebileceğini savunmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Ebû Hanîfe
Soru Açıklaması
8.
Üç talakla boşanmış kadını eski kocaya helal
kılmak amacı taşıyan ve Hz. Peygamberin lanetlediği sun‘î nikâh hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Hülle
Soru Açıklaması
9.
Hanefî mezhebine göre aşağıdakilerden hangisi şuf‘a sebebi değildir?
Doğru Cevap: "A" Kardeş olma
Soru Açıklaması
10.
Menfaatin belli bir süreliğine bedelsiz olarak
temliki hangi akdi tanımlar?
Doğru Cevap: "D" Ariyet
Soru Açıklaması
logo

11.
Mürtehin kimdir?
Doğru Cevap: "B" Rehin alan
Soru Açıklaması
12.
I. Arafat’ta arefe günü beklemek.
II. Kabe’nin etrafında 7 defa dönmek
III. Oruçlunun iftarını açması
IV. Safa ve Merve tepeleri arası 7 gidip gelmek
Yukarıdaki tanımlar sırasıyla hangi seçenekte
doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Vakfe – Tavaf – İftar – Sa’y
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdaki ayetlerden hangisi tevhid inancına
işaret emektedir?
Doğru Cevap: "D" De ki: O Allah bir tektir.” (İhlas 112/1)
Soru Açıklaması
14.
I. Yılda bir defa yapılır.
II. Şartları tutan her müslüman yerine getirir.
III. İslamın şartlarındandır.
IV. Kur’an’da belirtilen kişilere verilir.
Yukarıda verilen özellikler hangi ibadette bulunur?
Doğru Cevap: "D" Zekat
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi ibadet yapmada en
faziletli kabul edilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Allah’ın emrini yerine getirme düşüncesi
Soru Açıklaması
16.
Subhane Rabbiyel Azim” namazın neresinde
okunur?
Doğru Cevap: "C" Ruku
Soru Açıklaması
17.
İslam öncesi Mekke’de aşağıdaki dînî inançlardan hangisi görülmez?
Doğru Cevap: "A" Budistlik
Soru Açıklaması
18.
Mekke’deki Hz. Muhammed’e karşı çıkanlar incelendiğinde, önde gelen müşriklerin çoğunun
tefecilik, kadın satıcılığı gibi ahlaksız işlerden
para kazandıkları dikkati çekmektedir.
Buna göre aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılabilir?
Doğru Cevap: "C" Mekke’deki kurulu düzen, gayri ahlaki unsurlar içermektedir
Soru Açıklaması
19.
Mekkelilerin yaz ve kış mevsimlerinde güvenlik içinde ticaret yapmalarından bahseden
sûre aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kureyş
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdaki olay-sure eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Mekkenin Fethi - Bakara
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.