logo

1.
Aşağıdakilerden hangisinde İslam’ı kabul eden ilk erkek, ilk kadın, ilk çocuk ve ilk köle sırası ile doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Hz. Ebubekir-Hz.Hatice-Hz.Ali- Hz.Zeyd
Soru Açıklaması
2.
I. Mekke’den Medine’ye hicret
II. Habeşistan’a hicret
III. Hz. Peygamberin Kâbe hakemliği
IV. Bedir Savaşı

Yukarıdaki olaylar kronolojik olarak sıralandığında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" III, II, I, IV
Soru Açıklaması
3.
I. Akabe Sözleşmesi
II. Hz. Peygamberin Taif Yolculuğu
III. Hz. Peygamberin Kâbe hakemliği
IV. Huneyn Savaşı

Yukarıdaki olaylar kronolojik olarak sıralandığında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" III, II, I, IV
Soru Açıklaması
4.
“Senetü’l-hüzün” aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Peygamberimizin eşi Hz. Hatice ile amcası Ebu Talib’in öldüğü yıldır
Soru Açıklaması
5.
“Birinci Akabe Biatı” ile ilgili olarak aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Medineli 6 müslümanın, Mîladî 621 yılında Mina hudutları içinde Peygamberimize biat etmelerine “Birinci Akabe Biatı” denir
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Medine’de Peygamberimiz (a.s.)’ın Yahudiler ile yaptığı antlaşmanın maddelerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Müslümanların Kureyş ile ilişki kurmalarına engel olunmayacak
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Hudeybiye Barış antlaşmasının maddelerinden değildir?
Doğru Cevap: "C" Müslümanlar Ka’be’yi bu yıl değil üç yıl sonra ziyaret edecekler
Soru Açıklaması
8.
Hayber’in fethi hangi tarihte gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "A" Hicri 7 / Miladi 628
Soru Açıklaması
9.
İslam tarihinde ilk yapılan mescid aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Mescid-i Kuba
Soru Açıklaması
10.
Peygamberimiz (a.s.), ilk cuma namazını nerede kılmıştır?
Doğru Cevap: "A" Ranuna vadisinde Beni Avf yurdunda
Soru Açıklaması
logo

11.
Hz. Peygamber’in kişiyi herhangi bir şeye teşvik etmek veya sakındırmak için söylediği hadislere ne denir?
Doğru Cevap: "C" Tergib ve terhib hadisleri
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangilerine Kütüb-ü Sitte denir?
Doğru Cevap: "D" Buhari-Müslim-Ebu Davud-Tirmizi-İbn Mace- Nesai
Soru Açıklaması
13.
Peygamberimiz (a.s.)’ın nitelediği “ümmü’l-habâis” aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Alkollü içkiler
Soru Açıklaması
14.
Peygamberimizin anneannesinin adı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Berre
Soru Açıklaması
15.
Habeşistan’a yapılan ilk hicret aşağıdakilerden hangi tarihte yapıldı?
Doğru Cevap: "D" Peygamberliğin 5. yılı, miladî 615
Soru Açıklaması
16.
Müşriklerin Hâşimoğullarına uyguladıkları boykot kaç yıl sürdü?
Doğru Cevap: "A" Üç yıl
Soru Açıklaması
17.
Taif dönüşünde Zeyd, Utbe ve Şeybe’nin bağında dinlenirken kendisine üzüm ikram eden ve Peygamberimizin teklifi üzerine Müslüman olan kişinin adı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Addas
Soru Açıklaması
18.
Peygamberimizin vefatından sonra sahabenin toplanıp Hz. Ebu Bekir’e biat ettikleri mahallin adı nedir?
Doğru Cevap: "B" Sakîfetü beni Sâide
Soru Açıklaması
19.
Bedir Savaşında Müslümanların sancaktarları aşağıdakilerden hangileridir?
Doğru Cevap: "B" Mus’ab b. Umeyr, Ali b. Ebî Tâlib ve Sa’d b. Muaz
Soru Açıklaması
20.
Uhut savaşı hangi tarihte yapıldı?
Doğru Cevap: "A" Hicrî 3/ miladî 625
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

 

Sorularda görmüş olduğunuz yanlışları [email protected] mail adresine yazabilirsiniz.

ZİYARETÇİLERİMİZDEN GELEN YOĞUN TALEPLER NETİCESİNDE SINAV DEFTERİNDE YAYINLANAN DHBT & MBSTS DENEMELERİNİ BİR DÜZEN HALİNDE COPY BASKI OLARAK HAZIRLIYORUZ.

ÖN SİPARİŞ İÇİN WHATSAPP İRTİBAT : 0544 529 8559

Hergün yayınlanan sınavlardan haber olmak için whatsapp grubumuz : Tıklayınız