logo

1.
Ramazanın son 10 günü ibadet etmek maksadıyla mescitte veya camide geçirmeye itikâf denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi itikâf sırasında yapılması yanlış olan bir davranış türüdür?
Doğru Cevap: "C" Sık sık itikâf mahalinden dışarı çıkarak eşi ve dostu ziyaret etmek
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi zekâtın vücup sebebidir?
Doğru Cevap: "A" Zenginlik
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi zekâtın sahih olmasının şartları arasında yer alır?
Doğru Cevap: "B" Temlik
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi zakata tabi olan mallar arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Ma’lufe ve Amile olan hayvanlar
Soru Açıklaması
5.
Zekâtın kimlere verileceği hususunda ki ayet hangi surede yer almaktadır?
Doğru Cevap: "C" Tevbe suresi
Soru Açıklaması
6.
125 deveye sahip olan bir kimse ne kadar zekât vermelidir?
Doğru Cevap: "D" 5 yaşında 2 deve ile 1 koyun
Soru Açıklaması
7.
Fıtır sadakası hicretin kaçıncı yılında farz kılınmıştır?
Doğru Cevap: "B" Hicri 2. Yılda
Soru Açıklaması
8.
Hanefilere göre Aşağıdakilerden hangisiyle fıtır sadakası verilmez?
Doğru Cevap: "D" Nohut
Soru Açıklaması
9.
Yeni doğan bir çocuk için Allaha şükran niteliğinde kesilen kurbana ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Akika kurbanı
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi kurban ibadetinin vücup şartları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Rikab olmak
Soru Açıklaması
logo

11.
Aşağıdakilerden hangisi yemin kefaretlerinin miktarlarından değildir?
Doğru Cevap: "A" 10 gün oruç tutmak
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi hükmü yönünden hac çeşitlerinden değildir?
Doğru Cevap: "C" İfrad haccı
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi haccın edasının şartlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" İhrama girmek
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisinde hac fasid olur?
Doğru Cevap: "B" Özür sebebiyle vakfe yapmamak
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdaki şıklarda hac ibadeti esnasında hutbe okunacak günler verilmiştir. Buna göre hangi şık bu günler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Zil hiccenin 10. Günü haremi şerifte
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisinde bedene cezası gerekmez?
Doğru Cevap: "B" Sader tavafını cünüp yapmak
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Bütün hedy kurbanları mikat sınırında kesilmesi gerekir
Soru Açıklaması
18.
Hac ibadeti ne zaman farz kılınmıştır?
Doğru Cevap: "B" Hicri 9. Yılda
Soru Açıklaması
19.
insanlara karşı alçak gönüllü olma,kibirlenip böbürlenmekten sakınma anlamına gelen ahlaki terim aşağıdakilerden hangisidr
Doğru Cevap: "B" tevazu
Soru Açıklaması
20.
kötü arzu ve eğilimlerle,şuursuz taklitde ahlak ve fazilet yolunun engelleri olarak gösterilen,kişiyi kötü arzuların esiri eden “anlamına gelen ve kuran-ı kerimde bahsedilen ahlaki kavram aşağıdakilerden hangisidir
Doğru Cevap: "B" heva
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.