logo

1.
Peygamber efendimizin Ümmül Mesakin lakaplı zevcesi kimdir?
Doğru Cevap: "B" Huzeyme kızı Zeynep
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Ebu Hanife’ye göre hükmen buluğa erme yaşıdır?
Doğru Cevap: "D" Kızlarda 17 Erkeklerde 18
Soru Açıklaması
3.
İbadetler Allahın hakkı olarak yapılır, zamanın ve mekânın şartlarının değişmesiyle değişmez, artmaz ve eksilmez. Bu sebeple de ibadetlerle ilgili hükümlere ……………. Denir. Boşluğa aşağıdaki şıklardan hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "A" Taabbudi Hükümler
Soru Açıklaması
4.
Bir ibadetin veya hukuki işlemin öngörülen bütün rükün ve şartlarını ihtiva etme durumuna ne denir?
Doğru Cevap: "B" Sıhhat
Soru Açıklaması
5.
Sünneti Müekkede’nin diğer adı nedir?
Doğru Cevap: "C" Sünnet-ül Hüda
Soru Açıklaması
6.
İçinde haram işlenmeyen oyun ve eğlencelerin hükmü nedir?
Doğru Cevap: "A" Mübah
Soru Açıklaması
7.
Abdest gusül gibi hükmi temizlikte kullanılmış olan sulara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Mai müsta’mel
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" İki adet arası temizlenme süresi Hanefilerde 20 Şafilerde 15 gündür
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi fıkıh literatöründe ikinci fecir vakti olarak isimlendirilir?
Doğru Cevap: "C" Beyazı mutariz
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki vakitlerin hangisinde nafile namazın kılınması mekruh olmaz?
Doğru Cevap: "D" Bayram namazından sonra evde
Soru Açıklaması
logo

11.
Zaruret ve kaçınılması mümkün olmayan durumlara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Umumi Belva
Soru Açıklaması
12.
Hanefilere göre Aşağıdakilerden hangisi namazın vacipleri arasında yer alır?
Doğru Cevap: "A" Tahrimede Allahüekber lafzını kullanmak
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi Namazda okunacak orta uzunluktaki surelere verilen isimdir?
Doğru Cevap: "B" Evsat-ı mufassal
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Ezan ve Kamet vaktin değil, namazın sünnetidir
Soru Açıklaması
15.
Namaz kılan kişiye…………..Cemaatle namaz kılarken imama uymaya…………….., imama uyan kişiye ise ………….…. denir. Yukarıda boş bırakılan yerlere en uygun gelebilecek şık aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Musalli-İktida-Müktedi
Soru Açıklaması
16.
Hanefilere göre Bayram namazından sonra hutbe okunmasının hükmü nedir?
Doğru Cevap: "D" Sünnet
Soru Açıklaması
17.
Aşağıda Seferilikle ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Bunlardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Bir kimse iş için 13 gün kalmak niyetiyle 90 km mesafeyi geçen başka bir şehre gittikten sonra, bazı mazeretlerden dolayı bu süre 20 günü bulursa bu kimsenin bulunduğu mekân Vatan-ı İkamet hükmüne geçer.
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisinde cenaze namazı ile ilgili doğru bir bilgi verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Cenazeyi yıkamak ve cenazeyi kefenlemek farzdır.
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi oruç tutmanın mekruh veya yasak olduğu günlerden değildir?
Doğru Cevap: "B" Ramazan bayramının 3. Gününde tutmak
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi nafile oruç türlerinden değildir?
Doğru Cevap: "B" Nezir orucu
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.