logo

1.
Yüce Allah’ın bir şeyi sevmesi ve ondan hoşnut olması, onu emretmesidir. Bu tanım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Teşrii İrade
Soru Açıklaması
2.
Diğer adı Ruhul Emin ve Melekül Mevt olan melekler hangi şıkta doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Cebrail-Azrail
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi kesin olarak peygamberdir?
Doğru Cevap: "D" Zülkifl
Soru Açıklaması
4.
Vahyin en kolay şekli hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Cebrailin insan suretinde gelerek vahyi getirmesi
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi ‘’Ülül Azm’’ peygamberlerinden değildir?
Doğru Cevap: "B" Hz. Davud
Soru Açıklaması
6.
Cennet ile Cehennem arasında bulunan sürun ve yüksek kısmın adı nedir?
Doğru Cevap: "A" Araf
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Selefiyye mezhebinin 7 prensibi arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Nübüvvet
Soru Açıklaması
8.
Aşağıda bazı görüşler öne sürülmüştür. Buna göre hangisi Eşariyye mezhebinin genel görüşleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Husn ve Kubh akıl ile idrak olunur
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi Maturidiyye ekolünün âlimlerindendir?
Doğru Cevap: "D" Hâkim es-Semerkandi
Soru Açıklaması
10.
İman Allahı bilmektir, Allah ahirette görülmeyecektir ve Allah’ın kelamı hadistir görüşleri aşağıdaki mezheplerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "D" Cebriye
Soru Açıklaması
logo

11.
Aşağıdakilerden Ekollerden hangisi Tehir Edenler ve Erteleyenler manasına gelir?
Doğru Cevap: "D" Mürcie
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi Kabenin perderdarlığı ve anahtarını taşıma görevine denir?
Doğru Cevap: "A" Hicabe
Soru Açıklaması
13.
Peygamber Efendimizin ‘’Gençlik Devresi’’ ………………………… Hayatına denir. Aşağıdaki şıklardan hangisi boşluğa en uygun şekilde getirilmelidir?
Doğru Cevap: "D" 8 yaşından 25 yaşına kadar
Soru Açıklaması
14.
Peygamber Efendimizin Taif yolculuğu kaç yılında olmuştur?
Doğru Cevap: "C" 620
Soru Açıklaması
15.
Recep ayının 27. Gecesi (Hicretten 19 ay önce) hangi olay gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "A" İsra ve Miraç olayı
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Hicretten 1 ay önce Öğle ve İkindi namazlarının farzı 4 Rekâta çıkarıldı
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi Hicri 2. Yılda gerçekleşmemiştir?
Doğru Cevap: "D" Teyemmüm meşru kılınmıştır
Soru Açıklaması
18.
Tebük Seferinde gösterdiği cömertlik ile Peygamberimizin ‘’ Allah’ım ben ………….. Razıyım sende razı ol’’ şeklindeki duasına mazhar olan ve boşlukta ismi geçmesi gereken sahabemiz kimdir?
Doğru Cevap: "C" Hz. Osman
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdaki Yazar ve Kitap eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Et-Taberi- Şemaili Şerife
Soru Açıklaması
20.
İlk Mancılık ve Dabbabe denilen savaş aletleri ne zaman kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "D" Taif Kuşatması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.