logo

1.
Aşağıdakilerden hangisi Diyanet işleri başkanlığı yapmamıştır?
Doğru Cevap: "B" Ali Fikri Yavuz
Soru Açıklaması
2.
Cami ve mescitleri ibadete açmak, yönetmek, ibadet ve irşat hizmetlerini yürütmek aşağıdaki hangi birimin görevleri arasındadır?
Doğru Cevap: "C" Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Soru Açıklaması
3.
6002 Sayılı kanununa göre din görevlilerinde hangi kariyer yoktur?
Doğru Cevap: "C" Uzman Müezzin
Soru Açıklaması
4.
Anayasa mahkemesi kaç üyeden oluşur?
Doğru Cevap: "C" 17
Soru Açıklaması
5.
Kasıt olmaksızın gerçekleşen öldürmenin mirasçılığa engel olmadığını kabul eden fıkıh mezhebi
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Mâlikîler
Soru Açıklaması
6.
İslam bilimlerinin kurumsallaşmasında zirve olarak nitelenen dönem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Yazılanların sıralanması, düzenlenmesi ve özelliklerine göre dizilmesi
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi, evlilik akdinin geçerlilik şartlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Denklik
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi, evlilik akdinin kuruluş şartlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Velâyet
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi hırsızlık suçunun tam olarak oluşmasını engelleyen durumlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Sarhoşluk
Soru Açıklaması
10.
İslâm hukukuna göre aşağıdakilerden hangisi, ölüden diriye organ naklinin caiz olabilmesi için aranan şartlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Organın aşırı bir ücretle satılmaması
Soru Açıklaması
logo

11.
İslam hukukçularına göre emzirme karşılığında ücrete hak kazanma süresi kaç yıl ile sınırlandırılmıştır?
Doğru Cevap: "B" İki yıl
Soru Açıklaması
12.
Osmanlı’da yaygın din eğitimi resmi olarak hangi kurum tarafından yürütülmüştür?
Doğru Cevap: "B" Şeyhülislamlık
Soru Açıklaması
13.
III. Selim hangi yenileşme hareketini gerçekleştirmiştir?
Doğru Cevap: "C" Nizam-i Cedit
Soru Açıklaması
14.
Finlandiya’nın başkenti aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Helsinki
Soru Açıklaması
15.
Saltanat ne zaman kaldırılmıştır?
Doğru Cevap: "B" 1 Kasım 1922
Soru Açıklaması
16.
Sıhhat ve geçerlilik kazanması tarafların yahut velilinin rızasına bağlı alan evliliğe ne denir?
Doğru Cevap: "A" Mevkuf evlilik
Soru Açıklaması
17.
Kocanın karısının zina ettiğini iddia edip ispatlayamaması durumunda hakimin huzurunda hususi bir şekilde yeminleşmeye ne denir?
Doğru Cevap: "C" Lian
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi, hayvanı kesen kimsede bulunması gereken bir nitelik değildir?
Doğru Cevap: "B" Erkek olması
Soru Açıklaması
19.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nin rumuzu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" AHİM
Soru Açıklaması
20.
2010 Yılı G20 ülkeleri toplantısı nerede yapılmıştır?
Doğru Cevap: "B" Seul
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.