logo

1.
Aşağıdaki surelerden hangisi tilavet secdesi ile bitmez?
Doğru Cevap: "C" Enfak Suresi
Soru Açıklaması
2.
Kuranı Kerimde bazı Peygamberlerin isimleri surelere ad olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu Peygamberlerden değildir?
Doğru Cevap: "C" Lut
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Fatiha suresine verilen isimlerden değildir?
Doğru Cevap: "D" El-Kital
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Muavvizat sureleridir?
Doğru Cevap: "B" İhlas-Felak-Nas
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Mekki surelerin özellikleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Anlam bakımından zengin oldukları için ezberlenmesi zordur
Soru Açıklaması
6.
Kuranı Kerim Hz. Osman döneminde çoğaltılmıştır, çoğaltılan bu nüshalarıda bazı şehirlere göndermiştir. Aşağıdaki şehirlerden hangisine bu nüshalardan gönderilmemiştir?
Doğru Cevap: "A" Bağdat
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki müfessir sahabelerden hangisine ‘Tercümanül Kuran, Bahrul İlim ve Hibr’ gibi sıfatlar verilmiştir
Doğru Cevap: "D" Abdullah b. Abbas
Soru Açıklaması
8.
Kuranı Kerimde Din kelimesi hangi manalarda kullanılmamıştır?
Doğru Cevap: "C" Delil
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki tecvid bilgilerinden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Tecvid kuralları ve Kuranın okunuş şekilleri özellikle Müslümanların çoğaldığı emeviler döneminde ortaya çıkmıştır
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Feri harflerden değildir?
Doğru Cevap: "C" Vavi Cem’i
Soru Açıklaması
logo

11.
Aşağıdakilerden hangisi takdiri mahreç bölgesindendir?
Doğru Cevap: "A" Cevf
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangileri Lazımi Sıfatlar arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Tefhim-Terkik-Kalb
Soru Açıklaması
13.
Harfler yapısına göre ve Çıkış yerine göre iki kısma ayrılır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yapısına göre harflerdendir?
Doğru Cevap: "B" İnce-Kalın harfleri
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdaki Harf Tablolarından hangisi yanlış verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Se: Cerh, Rihvet, İtbak, İstila, Tefhim, İsmat
Soru Açıklaması
15.
Fussilet suresinde geçen أَأَعْجَمِيٌّ ibaresi tecvid ilminde nasıl adlandırılır?
Doğru Cevap: "B" Teshil
Soru Açıklaması
16.
Hud suresinde geçen ارْكَب مَّعَنَا ibaresi tecvid ilminde nasıl adlandırılır?
Doğru Cevap: "A" İdğam
Soru Açıklaması
17.
Yusuf suresinde geçen لاَ تَأْمَنَّا ibaresi tecvid ilminde nasıl adlandırılır?
Doğru Cevap: "B" Sadı Müşemme
Soru Açıklaması
18.
22 Ha i Sekte Kuranı kerimde kaç yerde geçer?
Doğru Cevap: "D" 7
Soru Açıklaması
19.
Dinin temel kural ve hükümlerini oluşturan ve iman esaslarından bahseden ilme ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Akaid
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdaki delillerden hangisi ‘’Âlemin ve âlemdeki varlıkların sonradan yaratılmış olup bir yaratıcıya muhtaç olması’’ tanımını ifade eder?
Doğru Cevap: "A" Hudüs Delili
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.