logo

1.
İlimleri ile verdikleri fetvalarla meşhur olmuş Abadil ünvanını almış dört Abdullah tan değildir?
Doğru Cevap: "A" Abdullah b. Cübeyr
Soru Açıklaması
2.
Osmanlı İmparatorluğunun 9. Şeyhul İslamıdır. Asıl adı Şemsettin Ahmet olduğu halde dedesinin ismi ile anıldı. Yavuz Sultan Selim devrinin müderrisi ve Şeyhul İslamı olan bu zat zamanında insanların ve cinlerin müftüsü anlamına gelen “Müftü-s Sakaleyn” ünvanını aldı. Yavuz Sultan Selim ile katıldığı Mısır seferinde atının ayağından sıçrayan çamur padişahın kaftanına sıçramış, Yavuz’da bu kaftanı öldüğünde tabutunun üzerine örtülmesini emretmiştir. 300 den fazla eseri olan, İslam dünyasında kendisine “Muallim-i Evvel” (birinci öğretmen) denen Osmanlının bu büyük Şeyhul İslamı kimdir?
Doğru Cevap: "B" İbni Kemal
Soru Açıklaması
3.
Din işleri yüksek kurulu üye seçiminde aşağıdakilerden hangi yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Aday tesbit kurulu lisans düzeyinde 4 aday seçer
Soru Açıklaması
4.
Suudi Arabistan hacı sayısını o ülkenin nüfusunun kaçta kaçına göre ayarlar?
Doğru Cevap: "B" 1/1000
Soru Açıklaması
5.
Diyanet işleri teşkilatında sürekli kurullar kaç tanedir?
Doğru Cevap: "C" 2
Soru Açıklaması
6.
2010 yılı Avrupa başkenti neresidir?
Doğru Cevap: "B" İstanbul
Soru Açıklaması
7.
Türkiye Birleşmiş milletler teşkilatında hangi yıllar için geçici üye seçilmiştir?
Doğru Cevap: "B" 2009-2010
Soru Açıklaması
8.
T.C Anayasasının ilk maddesinin konusu nedir?
Doğru Cevap: "C" Cumhuriyet
Soru Açıklaması
9.
Dünyanın en derin gölü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Baykal gölü
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki nehirlerden hangisi ege denizine dökülür?
Doğru Cevap: "C" Meriç
Soru Açıklaması
logo

11.
Aşağıdakilerden hangisi, sağlık hakkı kapsamında değildir?
Doğru Cevap: "A" Bedenine istediği gibi davranmak
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi, insan kişiliğinin ve onurunun tam olarak gelişmesine ve insan haklarına ve temel özgürlüklere saygının güçlendirmesine yönelik olan her türlü faaliyeti ifade eden haktır?
Doğru Cevap: "B" Eğitim hakkı
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi, inanma ve ibadet hakkına kaynaklık etmez?
Doğru Cevap: "C" İnsanları zor ve baskı kullanarak tek bir dine inandırmaya kalkışmak gereklidir.
Soru Açıklaması
14.
Kızıl Deniz sahilleri ile Medyen arasında yaşıyordu. Bozgunculuk, ölçü ve tartıda hile yapıyorlar, insanların haklarını eksik veren zalim bir toplum idi .Şuayb (a.s.), bunları ıslaha çalıştı, “Allah’a karşı gelmekten sakının, bana itaat edin” dedi. Onlar Şuayb’ı (a.s.) yalanladı. Ona “sen iyice büyülenmişsin, sen de bizim gibi bir insansın, senin yalancılardan olduğuna inanıyoruz, doğrulardan isen üzerimize gökten parçalar indir” dediler (Şu’arâ, 26/176-190). Allah, üzerlerine şiddetli bir sıcak musallat etti. Bu sıcak yedi gün sürdü. Bütün ırmakların suyu kesildi. Sonra üzerlerine bir bulut geldi. Sıcaktan hepsi bulutun altına toplandılar. Buluttan ateş yağdı, hepsi helâk oldu. Kur’ân’da buna, “azâbü yevmi’z-zıll” (gölge gününün azabı),denilir.Bu kavmin adı nedir?
Doğru Cevap: "D" Ashabı Eyke
Soru Açıklaması
15.
Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri aşağdakilerden hangisi ile düzenlenir.
Doğru Cevap: "C" Kanun
Soru Açıklaması
16.
İlâhi kitapların insanlara gönderilişinin en temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" İnsanlara doğru yolu göstermek
Soru Açıklaması
17.
Haşr suresinin son üç ayetinde hangi konu işlenmiştir?
Doğru Cevap: "B" Allah’ın İsim ve sıfatları
Soru Açıklaması
18.
Şu andaki Cumhurbaşkanı kaçıncı Cumhurbaşkanıdır?
Doğru Cevap: "B" 11
Soru Açıklaması
19.
Türkiye aşağıdakilerden hangisine tam üye değildir?
Doğru Cevap: "C" AB
Soru Açıklaması
20.
Demiri yumuşatıp zırh yapan ve Kudüs'ü başkent yapan hangi peygamberdir?
Doğru Cevap: "D" Hz. Davud
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

 

Sorularda görmüş olduğunuz yanlışları [email protected] mail adresine yazabilirsiniz.

ZİYARETÇİLERİMİZDEN GELEN YOĞUN TALEPLER NETİCESİNDE SINAV DEFTERİNDE YAYINLANAN DHBT & MBSTS DENEMELERİNİ BİR DÜZEN HALİNDE COPY BASKI OLARAK HAZIRLIYORUZ.

ÖN SİPARİŞ İÇİN WHATSAPP İRTİBAT : 0544 529 8559

Hergün yayınlanan sınavlardan haber olmak için whatsapp grubumuz : Tıklayınız