logo

1.
Hz peygamberin Üsve-i Hasene oluşu ile ters düşen bir davranıştır?
Doğru Cevap: "C" Buhl
Soru Açıklaması
2.
Kindî, Ebû Bekir er-Râzî, Fârâbî, Gazzâlî gibi alimler ahlak ilmine ne ad vermişlerdir?
Doğru Cevap: "A" Ruhanî tıp ilmi
Soru Açıklaması
3.
Toplumsal Ülfetin gerçekleşmesi yollarından birisi değildir?
Doğru Cevap: "C" Mürai
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Hristiyanlığın ibadet bölümlerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Vaftiz
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi İslâm'dan sonraki Yahudi mezheplerinden değildir?
Doğru Cevap: "B" Sadukiler
Soru Açıklaması
6.
Katolik mezhebinin kurucusu hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Petrus
Soru Açıklaması
7.
Kofüçyüyanizm bu gün han ülkede yaygın olarak bulunmaz?
Doğru Cevap: "D" Moğalistan
Soru Açıklaması
8.
Hinduizimde İnsan ektiğini biçer. Bugün ekilen yarın alınacaktır. İyiliklerin karşılığı iyilik,kötülüklerin karşılığı kötülük olacaktır görüşüne ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Karma
Soru Açıklaması
9.
Hz. İsa’nın bir kez daha yeryüzüne geleceğini savunan bir Hristiyan mezhebinin adıdır. Bu inanca göre Hz. İsa tekrar yeryüzüne gelecek ve günah işleyenlerle günahsızları birbirinden ayıracaktır.Bu mezhebe na ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Adventizm
Soru Açıklaması
10.
Teyemmüm hakkında hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "C" Farzlar içindir
Soru Açıklaması
logo

11.
Aşağıdakilerden hangisi Abdestin sünnetidir?
Doğru Cevap: "A" Delk
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi gusül ile alakalı değildir?
Doğru Cevap: "C" Manevi kirlilik
Soru Açıklaması
13.
Hanefi mezhebinde Hayızda en az,en fazla,temizlikte en az süre ne kadardır?
Doğru Cevap: "C" 3-10-15
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi Vitir Namazı için doğru bir bilgi değildir?
Doğru Cevap: "B" Ebû Yûsuf ve Muhammed e göre vaciptir
Soru Açıklaması
15.
Hanefi mezhebinde Nafile Namazlar için hangi bilgi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Nafile namazlar, binek üzerindede kılınabi¬lir
Soru Açıklaması
16.
Namazda hangi vacibin kasten terki namaz tekrarı gerektirmeden sehiv secdesi ile telafi edilir?
Doğru Cevap: "C" Kadei ula
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerin hangisi Hanefi mezhebinde Namazın sünnettidir?
Doğru Cevap: "D" Tahmid
Soru Açıklaması
18.
Namazda kıraatı öğreninceye kadar Arapça dışında bir dille yapmak caizdir görüşü kime aittir?
Doğru Cevap: "C" Ebu Hanife
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerin hangisi Cuma namazının sıhhat şartlarından değildir?
Doğru Cevap: "A" Erkek olmak
Soru Açıklaması
20.
Öldüğünde yıkanmayan sadece teyemmüm ettirilerek kadın gibi kefenlenen kişilere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Hünsa-i Müşkile
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Sorularda görmüş olduğunuz yanlışları [email protected] mail adresine yazabilirsiniz.

ZİYARETÇİLERİMİZDEN GELEN YOĞUN TALEPLER NETİCESİNDE SINAV DEFTERİNDE YAYINLANAN DHBT & MBSTS DENEMELERİNİ BİR DÜZEN HALİNDE COPY BASKI OLARAK HAZIRLIYORUZ.

ÖN SİPARİŞ İÇİN WHATSAPP İRTİBAT : 0544 529 8559

Hergün yayınlanan sınavlardan haber olmak için whatsapp grubumuz : Tıklayınız