logo

1.
Aşağıdakilerden hangisi Kıyasın Rükunlardan değildir?
Doğru Cevap: "D" İstidlal
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerin hangisi Vacib’i li aynihi cinsindendir?
Doğru Cevap: "B" Bayram namazı
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Eş’arinin savunduğu görüşlerden değildir?
Doğru Cevap: "C" Adalet
Soru Açıklaması
4.
Maturidiyye mezhebinde sağlam duyu organları ve bunlarla yapılan deney ve gözleme ne denir?
Doğru Cevap: "D" İz’an
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi selefilikle alakalı doğru değildir?
Doğru Cevap: "B" En yoğun oldukları ülkeler uzak doğu ülkeleridir
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Haricilikle alakalı doğru değildir?
Doğru Cevap: "C" Yemame savaşında, sorunun çözümü için tarafların birer hakem atamaları üzerine ortaya çıktılar
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Zeydiyye ile alakalı doğru değildir
Doğru Cevap: "B" Şîa içindeki en aşırı fırkadır
Soru Açıklaması
8.
Hz. Peygamberimiz,Bedir savaşında şehit düşen Haris oğlu Ubeyde'nin 60 yaşındaki dul hanımıyla evlendi.Bu hanım aynı savaşta büyük hizmetlerde bulunmuştu."Yoksulların annesi" lakabıyla da anılan bu validemiz kimdir?
Doğru Cevap: "A" Huzeyme kızı Zeyneb
Soru Açıklaması
9.
Hudeybiye anlaşmasından sonra Müslümanların yandaşı olan kabile hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Huzaa
Soru Açıklaması
10.
Müslümanlar sırasıyle Bedir,Uhud ve Hendek de kaç şehit vermişlerdir?
Doğru Cevap: "D" 14,70,6
Soru Açıklaması
logo

11.
Aşağıdakilerin hangisi M.620 yılına denk gelmeyen bir olaydır?
Doğru Cevap: "D" 2.Habeşistan
Soru Açıklaması
12.
Medine'de genç, fakir, mescidde hadis ezberleyen ve kimsesiz sahabelere ne denir?
Doğru Cevap: "C" Ashab-ı Suffa
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden kangisi Kıraat-ı Seb’adan değildir?
Doğru Cevap: "A" Ya’kub
Soru Açıklaması
14.
Sırasıyla Boğaz,Dil,Dudak harfleri sayıları kaç tanedir?
Doğru Cevap: "C" 6,18,4
Soru Açıklaması
15.
İbnü’l Cezeri-nin et Tahbir’i ile ed Dürre isimli eserlerinin münderecatına ne denir?
Doğru Cevap: "B" Aşera Tariki
Soru Açıklaması
16.
Kıraat ilminde ağız boşluğuna ne denir?
Doğru Cevap: "B" Cevf
Soru Açıklaması
17.
Sakin olan "ra"harfinden sonra huruf'u istila harflerinden biri gelir harekesi de üstün veya ötre olursa nasıl okunur?
Doğru Cevap: "C" Hem kalın hem ince
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi, “doğru, yararlı, kapsamlı ve derin bilgi” tarifine uygun düşmektedir?
Doğru Cevap: "C" Hikmet
Soru Açıklaması
19.
İnsanda doğuştan var olan nefsanî melekelerin, yaşam süresince değişik vesilelerle terbiye, telkin ve tabiatla çabasından dolayı meydana gelen huylara ne denir?
Doğru Cevap: "B" Ahlâk-ı Müktesebe
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerin hangisi Ahlak tanımı yapmamıştır?
Doğru Cevap: "D" Kurtubi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

 

Sorularda görmüş olduğunuz yanlışları [email protected] mail adresine yazabilirsiniz.

ZİYARETÇİLERİMİZDEN GELEN YOĞUN TALEPLER NETİCESİNDE SINAV DEFTERİNDE YAYINLANAN DHBT & MBSTS DENEMELERİNİ BİR DÜZEN HALİNDE COPY BASKI OLARAK HAZIRLIYORUZ.

ÖN SİPARİŞ İÇİN WHATSAPP İRTİBAT : 0544 529 8559

Hergün yayınlanan sınavlardan haber olmak için whatsapp grubumuz : Tıklayınız