logo

1.
Allah'ın varlığına delâlet eden dış Alemden çıkarılan delillerden değildir?
Doğru Cevap: "A" Fıtrat delili
Soru Açıklaması
2.
Allah’ın eli, yüzü, gözü, gelmesi, inmesi ve yakın olması gibi âyet ve hadislerde geçen sıfatlarına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Haberi sıfatlar
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Kur’an da Kıyamet anlamına gelmez?
Doğru Cevap: "B" Me’cüc
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi subuti sıfatlar için doğru değildir?
Doğru Cevap: "D" Bu sıfatlar Allah'ı tanıtmadığı için sübûtî sıfatlar adını al¬mışlardır
Soru Açıklaması
5.
Yüce Allah'ın velî olmayan bir müslüman kulunu, darda kaldığı veya sıkıntıya düştüğü zaman, olağan üstü bir şekilde bu darlık ve sıkıntıdan kurtarmasına ne denir?
Doğru Cevap: "D" Maunet
Soru Açıklaması
6.
Kur’an ı Kerimde bir çok kelimenin cennet anlamına gelmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Nezair
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki surelerden hangisi ilk inen surelerdendir?
Doğru Cevap: "A" Müzzemmil,Müddessir,Fatiha
Soru Açıklaması
8.
“El Urvetu’l-Vüska” tabiri neyi kasdetmektedir?
Doğru Cevap: "B" Kur’an
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki tefsir müellif eşlemesinde hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" El-Vecîz fî Tefsiri'l- Kur'âni'l- Azîz : Alusi
Soru Açıklaması
10.
Tefsir ilminde hangi bölge ekol haline gelmemiştir?
Doğru Cevap: "D" Şam Ekolü
Soru Açıklaması
logo

11.
Kur'an'da hareke yerini tutan noktaların konmasını aşağıdakilerden kim yapmıştır?
Doğru Cevap: "B" Ebu'l-Esved ed-Düelt
Soru Açıklaması
12.
Sözlükte "gizli konuşma, emir, işaret, ilham"gibi anlamlara gelen kelimeye ne denir?
Doğru Cevap: "B" Vahiy
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdaki hadis kaynaklarının hangisi ilk önce yazılan eserdir?
Doğru Cevap: "C" Muvatta
Soru Açıklaması
14.
Yazının şekli değişmeksizin, kelimelerindeki harflerin noktaları değiştirilen hadise ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Musahhaf hadis
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi sıhhat ve hüküm açısından hadis çeşitlerinden değildir?
Doğru Cevap: "A" Muhkem
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi hadis tedvininde meşhur değildir?
Doğru Cevap: "A" Şatibi
Soru Açıklaması
17.
Hadislerin günümüze intikal aşamalarından Hıfz hangi yolla olmamıştır?
Doğru Cevap: "D" Merak
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi vücub ehliyetine örnek olamaz?
Doğru Cevap: "B" Namaz
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdaki eşleşmelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Tahrîm: mekruh
Soru Açıklaması
20.
Fer’i delillerden Mendup aşağıdakilerden hangi anlama gelmez?
Doğru Cevap: "A" Kesb
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

 

Sorularda görmüş olduğunuz yanlışları [email protected] mail adresine yazabilirsiniz.

ZİYARETÇİLERİMİZDEN GELEN YOĞUN TALEPLER NETİCESİNDE SINAV DEFTERİNDE YAYINLANAN DHBT & MBSTS DENEMELERİNİ BİR DÜZEN HALİNDE COPY BASKI OLARAK HAZIRLIYORUZ.

ÖN SİPARİŞ İÇİN WHATSAPP İRTİBAT : 0544 529 8559

Hergün yayınlanan sınavlardan haber olmak için whatsapp grubumuz : Tıklayınız