logo

1.
Bir yolcunun on beş günden az kalmayı planladığı yere ne denir?
Doğru Cevap: "C" Vatan-i sükna
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi namazda iken imam yapmasa bile cemaat tarafından yapılması gerekir?
Doğru Cevap: "B" Kade-i ahire
Soru Açıklaması
3.
Oruç aşağıdaki aylardan hangiside Farz kılınmıştır?
Doğru Cevap: "B" Şaban
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi güneş tutulması halide kılınan namazı ifade eder?
Doğru Cevap: "C" Küsuf
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi haccın müstakil sünnetlerinden değildir
Doğru Cevap: "D" İhram namazı kılmak
Soru Açıklaması
6.
Hendek savaşında müşriklerle beraber olup müslümanları arkadan vuran yahudi kabilesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kureyza Kabilesi
Soru Açıklaması
7.
Peygamber Efendimizin (s.a.v.) en son katıldığı Gazve hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Tebük
Soru Açıklaması
8.
Peygamber Efendimiz (s.a.v) i Taif dönüşünde aşağıdakilerden hangisi O nu himaye etmiştir?
Doğru Cevap: "D" Mut’im Bin Adiy
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi Efendimiz (s.a.v.) ile süt kardeşi değildir?
Doğru Cevap: "D" Süheybe
Soru Açıklaması
10.
Ficar Savaşları’na aşağıda verilen Rasullullah’ın amcalarından hangisi komuta etmiştir?
Doğru Cevap: "C" Zübeyr
Soru Açıklaması
logo

11.
Efendimiz (s.a.v.) Taif ahalisini İslam’a davete kiminle beraber gitmiştir?
Doğru Cevap: "C" Zeyd b. Harise
Soru Açıklaması
12.
Efendimiz (s.a.av) Medine’ye hicret ederken yanında kim vardı?
Doğru Cevap: "B" Hz. Ebubekir
Soru Açıklaması
13.
Hudeybiye Antlaşması aşağıdakiden hangi Biatla gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "C" Rıdvan biatı
Soru Açıklaması
14.
Savaş zamanında ve askerin toplanmasında sancağı taşama görevine ne denir?
Doğru Cevap: "B" Liva
Soru Açıklaması
15.
Peygamberimiz döneminde yaşadığı halde O’nu göremeyene ne denir?
Doğru Cevap: "A" Muhadram
Soru Açıklaması
16.
Efendimiz (s.a.v.)’ in ceneze namazını kim kıldırmıştır?
Doğru Cevap: "D" Herkes ayrı ayrı tek tek kılmıştır
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi Aşere-i Mübeşşere’den değildir?
Doğru Cevap: "D" Sa’d bin Muaz
Soru Açıklaması
18.
Peygamberimizin “Annemden sonraki annem” diye iltifat ettiği kadın kimdir?
Doğru Cevap: "B" Ümmü Ayman
Soru Açıklaması
19.
Bilal-ı Habeşi’yi kızgın kumlara yatıran müşrik kimdir?
Doğru Cevap: "C" Ümeyye Bin Halef
Soru Açıklaması
20.
Habeşistan Hicreti sırasında Habeşistan Necaşişi Ashme, Cafer b. Ebi Talib’ten İslamiyet hakkında bilgi istemiştir. Bunun uzerine Hz. Cafer,Necaşi’ye hangi sureyi okutmuştur?
Doğru Cevap: "B" Meryem Sûresi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

 

Sorularda görmüş olduğunuz yanlışları [email protected] mail adresine yazabilirsiniz.

Hergün yayınlanan sınavlardan haber olmak için whatsapp grubumuz : Tıklayınız