logo

1.
Aşağıdakilerden hangisi Cuma Namazının farz olmasının şartlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Yeterli cemaatın bulunması
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerin hangisi orucu bozar?
Doğru Cevap: "B" Burna Enfiye çekmek
Soru Açıklaması
3.
Dünyanın yuvarlak olması sebebiyle hilâlin bir yerde görülürken başka yerde görülmemesine ne denir?
Doğru Cevap: "B" İhtilaf’i Metali
Soru Açıklaması
4.
Ramazan orucu ne zaman farz kılınmıştır?
Doğru Cevap: "D" Hicretten bir buçuk yıl sonra şâban ayının onunda
Soru Açıklaması
5.
Zekat ibadeti ne zaman farz kılınmıştır?
Doğru Cevap: "C" H.2 Ramazandan önce
Soru Açıklaması
6.
Zekat verilen malda aranan şartlardan aşağıdakilerden hangisi değildir?
Doğru Cevap: "B" Borç Karşılığı olma
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki Zekat verilecek malların hangisinde yıllanmışlık şartı aranır?
Doğru Cevap: "C" Hayvanlarda
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi harem sınırlarından değildir?
Doğru Cevap: "A" Yelemlem
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi Hac sayinin geçerlilik şartlarından değildir?
Doğru Cevap: "A" Gücü yeten kimsenin sa’yi yürüyerek yapması
Soru Açıklaması
10.
Veda tavafını cünüp veya adetli yapan için ne gerekir?
Doğru Cevap: "C" Dem
Soru Açıklaması
logo

11.
Aşağıdakilerden hangisi Hanefi fıkhı kitabı değildir?
Doğru Cevap: "D" El Mahsal
Soru Açıklaması
12.
Mekârimi'ş-şerî'a ve Ez-Zerî'a adlı Ahlaki eserlerin müellifi kimdir?
Doğru Cevap: "C" Râgib el-İs-fahânî
Soru Açıklaması
13.
İmamı gazalininin İslamcıların batı felsefesini esas alarak yaptıkları yorumlara reddiye olarak yazdığı Filozofların tutarsızlıkları eserinin adı nedir?
Doğru Cevap: "B" Tehafüt
Soru Açıklaması
14.
Yalnız duyularla algılanabilen maddi dünyanın varlığını kabul eder, duyular üstü bir alemin varlığı fikrini redden akli bilgilerin kayna¬ğının duyular olduğunu savunan maddeci görüşün adı hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Dehriyyun
Soru Açıklaması
15.
Duyuların bağımsız bilgi haline gelmesine ne denir?
Doğru Cevap: "C" İdrak
Soru Açıklaması
16.
Peygamber Efendimizin kısa ve özlü cümlelerle ifadesine, az-öz söz söyleme kabiliyetine ne denir?
Doğru Cevap: "B" Cevamiul-Kelim
Soru Açıklaması
17.
Vahiy rehberlik ilişkisi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "D" Vahiy belirli bir gruba yöneliktir.
Soru Açıklaması
18.
"Seslerin, kelimelerin, vurguların, anlam ve heyecan duraklarının hakkını vererek söylenmesi" anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Hitabet
Soru Açıklaması
19.
Tarihin felsefesini yapan, tarihi bir bilim haline getiren, sosyolojinin kurucusu sosyal psikoloji, pedagoji
ve şehircilik uzmanı “Mukaddime” adlı ünlü eserin sahibi müslüman düşünür kimdir?
Doğru Cevap: "C" İbni Haldun
Soru Açıklaması
20.
Dünyanın en meşhur 20 astronomundan biri, trigonometrinin mucidi, sinüs ve kosinüs tabirlerini ilk defa kullanan müslüman bilgin kimdir?
Doğru Cevap: "A" Battani
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.