logo

1.
Teyemmüm ne zaman meşru kılınmıştır ?
Doğru Cevap: "C" Hicretin 6.yılı
Soru Açıklaması
2.
’Vaktinde tutulmayan bir Ramazan orucunun kazasını yerine getirmeden yeni bir Ramazanın gelmesi halinde kaza ile birlikte ayrıca fidye vermekte gerekir.’görüşü hangi müctehide aittir?
Doğru Cevap: "B" İmam Şafii
Soru Açıklaması
3.
Başlanmış bir nafile orucun bozulması sonucu hiçbir şekilde kazayı gerekli görmeyen mezheb aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Şafi Mezhebi
Soru Açıklaması
4.
Namazda abdesti bozulan imamın, yerine cemmaetten birinin geçmesiyle olşan fiil aşağıdakilerden hangisi ile adlandrılır?
Doğru Cevap: "C" İstihlaf
Soru Açıklaması
5.
İmama uymanın geçerlilik şartlarından hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Kılınan namazın nevi itibariyle muktediden aşağı olmalıdır
Soru Açıklaması
6.
Zekatın sarf yerlerinden biri olan ‘borçlular’ Tevbe suresinin 60. ayetinde hangi kavramla ifade edilmiştir?
Doğru Cevap: "C" El-garimin
Soru Açıklaması
7.
Hutbenin Rüknü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenmez?
Doğru Cevap: "B" İmam Şafiye göre ilk hutbede salavat getirmek yeterlidir
Soru Açıklaması
8.
Namazda Ta’dil-i Erkan ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" İmam Ebu hanifeye göre vaciptir diğer üç imama göre farzdır
Soru Açıklaması
9.
255 Koyunu olan mükellef, kaç koyun zekat olarak vermelidir?
Doğru Cevap: "B" 3
Soru Açıklaması
10.
Hanefilere göre aşağıdakilerden hangisi zekatın farz olmasının şartı değildir?
Doğru Cevap: "C" Niyet Etmek
Soru Açıklaması
logo

11.
Hanefilere göre İhramın Rukünleri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Niyet-Telbiye
Soru Açıklaması
12.
Hac mevsiminde önce Umre için ihrama girip Umre yaptıktan sonra, yine aynı mevsimde Hac için ihrama girmek aşağıdakilerden hangi çeşittir?
Doğru Cevap: "C" Temettu
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi Yemin Keffareti değildir?
Doğru Cevap: "B" Altmış fakiri doyurmak
Soru Açıklaması
14.
Ölü için yapılması gereken hazırlıklar aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?
Doğru Cevap: "A" Techiz
Soru Açıklaması
15.
Kadın ve erkek için sadece bir kat bezin bulunması halinde bu kefen hangi isimle adlandırılır?
Doğru Cevap: "C" Kefen-i zaruret
Soru Açıklaması
16.
Şafi Mezhebine göre hangi yemin çeşidi için kefaret gerekir?
Doğru Cevap: "D" Ğamus-Mün’kaid
Soru Açıklaması
17.
Kocanın dört ay veya daha fazka karısına yaklaşmayacağına dair yemin etmesine ne denir?
Doğru Cevap: "B" İla
Soru Açıklaması
18.
Cenaze namazı en az kaç kişi ile kılınır?
Doğru Cevap: "A" 1 Kişi
Soru Açıklaması
19.
Namazda ruküden kalkarken, secdeye gitmeden önce iyice doğrulmaya ne denir?
Doğru Cevap: "A" Kavme
Soru Açıklaması
20.
Namazda imama uymaya ne denir?
Doğru Cevap: "C" İktida
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.