logo

1.
Kur’an okumaya başlarken اَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الَّـشَّـيْـطَانِ الرَّاجِيـمِ denir. Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?
Doğru Cevap: "A" İstiaze
Soru Açıklaması
2.
Boğazın göğse bitiştiği yerden hangi harf çıkar?
Doğru Cevap: "A" أ Hemze
Soru Açıklaması
3.
İzhar ne demektir?
Doğru Cevap: "D" Harfi tüm özellikleriye okumak
Soru Açıklaması
4.
Tecvid istılahında Tûl ne demektir?
Doğru Cevap: "B" Medleri en uzun ölçü ile okumak
Soru Açıklaması
5.
لِمَنِ ارْتَـرْضَى - اِرْجِعِى kelimelerindeki Ra ( ر) harfi nasıl okunur?
Doğru Cevap: "B" Kalın Okunur
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi sebeb-i med değildir?
Doğru Cevap: "D" Elif
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisinde mahreçleri aynı olan harfler birlikte verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" ع – ح
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki kelimelerden hangisinde tam idğâm uygulanır?
Doğru Cevap: "C" عَبَدْتُمْ
Soru Açıklaması
9.
Kelimenin evvelinde bulunup, kendisinden başlandığı zaman okunan, kendisinden önce harekeli bir harf geldiği zaman ise yazılı olmasına rağmen okunmayan hemze, aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Hemze-i vasl.
Soru Açıklaması
10.
İki çeşit ihfa vadır. Birincisi: Tenvin ve nuni sakinden sonra onbeş ihfa harfinden biri gelirse bu ihfaya nun harfinin mahrecine nisbetle Dil ihfası denir. İkincisi ise sakin mim den sonra ba harfinin gelmsiyle yapılan ve mim ile ba harfinin mahrecine nisbetle isimlendirilen bu ihfa çeşidi hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Dudak İhfası.
Soru Açıklaması
logo

11.
Bir sureyi bitirip diğerine başlarken, bitirilen sureye besmeleyi vasl edip durmak ve sonrada müteakip sureye başlamak, (besmele sadece sure başında bulunduğu için) caiz görülmemiştir. Bu durum

aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Vakfı Evvel, Vaslı sani
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi İdğam-ı Şemsiyye ile ilgili olarak yanlış bilgi vermektedir?
Doğru Cevap: "C" Lâm-ı tarifin lâmı izhar edilerek okunur.
Soru Açıklaması
13.
Hızlı okuyuşta (Hadr Usulu) liyan harfinden sonra gelen sukun lazimi sükün ise en az uzatma miktarı ne kadardır?
Doğru Cevap: "B" İki elif miktarı.
Soru Açıklaması
14.
Harekeli bir harf üzerinde durulduğunda ortaya çıkan ve yazıda görülmeyen sukuna ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Arızi Sükun.
Soru Açıklaması
15.
Kur’an-ı Kerim’i Tecvid kurallarına göre okuyan öğreticilere ne denmektedir.
Doğru Cevap: "C" Femi Muhsin
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdaki harflerden hangisi “Huruf-u İsti’lâ” ‘dan değildir?
Doğru Cevap: "D" ع harfi
Soru Açıklaması
17.
Hem yazıda, hem de okunuşta bulunan, kelimenin gerek vaslı ve gerekse vakfı halinde değişmeyen ve sabit kalan hemzelere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Kat’ı Hemzesi
Soru Açıklaması
18.
Harflerin telaffuzu esnasında seste oluşan yumuşaklık, sertlik, incelik, kalınlık, zayıflık, kuvvetlilik gibi özelliklerine ne denir?
Doğru Cevap: "B" Sıfat
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi harflerin sıfatlarından değildir?
Doğru Cevap: "C" med
Soru Açıklaması
20.
Kelam tamam olmakla birlikte, kendisinden sonra lafız yönünden ilgisi bulunan yerde yapılan vakıf hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Vakf-ı hasen
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.