logo

1.
Aşağıdakilerden hangisi bir rivayet tefsiridir ?
Doğru Cevap: "D" Tefsirul Kuranil Azim
Soru Açıklaması
2.
Ayetel kursi hangi surenin kaçıncı ayetidir ?
Doğru Cevap: "A" Bakara 255
Soru Açıklaması
3.
Kuran ilimlerine dair aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?
Doğru Cevap: "A" Kuran ibarelerine ilmi ıstılahları hakim kılmaya çalışan tefsir tarzına dişbilimsel tefsir denir
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdkilerin hangisiharekenin ihfası olarakta bilinen tecvid kuralıdır ?
Doğru Cevap: "A" İhtilas
Soru Açıklaması
5.
Sakin Mim ile ilgili olarak aşağıdaki tecvid kurallarından hangisi söylenemez ?
Doğru Cevap: "D" İzharı kameri
Soru Açıklaması
6.
Katmak girdirmek gibi anlamlara gelen ve iki harf arasında bazı özellikler sebeiyle gerçekleşen tecvid uygulamasına ne ad verilir
Doğru Cevap: "B" İdgam
Soru Açıklaması
7.
Mahreç bölgeleri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır ?
Doğru Cevap: "C" Dil bölgesinden üç harf çıkar
Soru Açıklaması
8.
Yan yana gelen iki harften birincisi sakin ikincisi harekeli oldugunda birinci harfin ikinci harfe katılması aşağıda verilen tecvid uygulamasından hangisine örnektir ?
Doğru Cevap: "C" İdgam
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerin hangisi Tür Müslüman Arap ordularının Çinlilerle 751 tarihinde yaptıkları savaştır ?
Doğru Cevap: "C" Talas savaşı
Soru Açıklaması
10.
Aşagıdaki olay sure eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır ?
Doğru Cevap: "D" Mekkenin Fethi _ Bakara suresi
Soru Açıklaması
logo

11.
Hudeybiye antlaşması öncesinde müşriklere umre maksadıyla geldiklerini bildirmek üzere HZ peygamberimiz Mekkeye elçiler göndermiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu elçilerden değildir ?
Doğru Cevap: "A" Hz Ömer
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi peygamberlik iddasında bulunanlardan değildir ?
Doğru Cevap: "D" Saffan b. Umeyye
Soru Açıklaması
13.
Mekkedeki Hz Muhammede karşı çıkanlar incelendiğinde önde gelen müşriklerin çoğunun tefecilik,kadın satıcılığı, gibi ahlaksız işlerden para kazandıkları dikkat çekmektedir
Buna göre aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılabilir ?
Doğru Cevap: "C" Mekkede ki kurulu düzen gayri ahlaki unsur içermektedir
Soru Açıklaması
14.
I- Melikşah
II- Tuğrul Bey
III – II. Kılıçarslan
IV – Sultan Alpaslan
Yukarıda verilen Selçuklu sultanlarından hangisiAbbasi halifesi Kaim Biemrillahi,Şii Büveyheoğullarının baskısından kurtarıp * Doğunun ve Batının Hükümdarı * invanını almıştır ?
Doğru Cevap: "D" II
Soru Açıklaması
15.
Meddi muttasılın meddinin caiz olan kısımlarıyla ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır ?
Doğru Cevap: "B" Asli medde ziyade etmeden okumak vaciptir
Soru Açıklaması
16.
لَكُمْ دِينُكُمْ kelimesinde bulunan izhar çeşidi hangi seçenekte doğru verilmiştir ?
Doğru Cevap: "D" Dudak izharı
Soru Açıklaması
17.
نّ ربَّهُمْ بِهِم( inne rabbehum bihim*) örneğinde bulunan kaideler aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir ?
Doğru Cevap: "D" 2 idgam,İhfa, sukunu lazım
Soru Açıklaması
18.
*لاَ تَعْلَمُونَ ( la teğlemuune *) kelimesinde vakıf halinde aşağıdkilerin hangisiyapılamaz ?
Doğru Cevap: "D" Tevassut
Soru Açıklaması
19.
فِرْقٍ (*Firkın*) kelimesinde Ra Harfinin okunuş özelliği aşağıdakiseçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir ?
Doğru Cevap: "C" Hem ince hem kalın okunur
Soru Açıklaması
20.
* Subhane rabbiyel azim ? namazın neresinde okunur ?
Doğru Cevap: "C" Ruku
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.