logo

1.
Aşağıdakilerden hangisi teravih namazının hükmüdür ?
Doğru Cevap: "B" Müekked sünnet
Soru Açıklaması
2.
Revatip sünnet ne demektir ?
Doğru Cevap: "A" Bir vakte bağlı olarak kılınan sünnettir
Soru Açıklaması
3.
Namaza birinci rekatın rukuundan sonra yetişen hangi kavramla ifade edilir ?
Doğru Cevap: "D" Mesbuk
Soru Açıklaması
4.
Dışarıdan bakıldığında namazda olmadığı islenimi veren davranış hangisidir ?
Doğru Cevap: "B" Amele-i kesir
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisihades teriminin karşılığıdır ?
Doğru Cevap: "C" Hükmi kirlilik
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki hangi mezhebe göre ağız ve burnun için guslün farzı değil sünnetidir ?
Doğru Cevap: "C" Şafiler
Soru Açıklaması
7.
Küçük abdest bozduktan sonra idrarın tamamen kesildiğine kanaat getirinceye kadar bekleyip temizlenmeye ne ad verilir ?
Doğru Cevap: "B" İstibra
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki kavramlardan hangisi caizin karşılığıdır ?
Doğru Cevap: "A" Mübah
Soru Açıklaması
9.
Ehli sünnet bilginlerine göre * mukallidin imanı* hakkında hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "A" Taklidi imanın geçerliliği yoktur
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi peygamberin özelliklerinden birisi değildir ?
Doğru Cevap: "D" Rahmet
Soru Açıklaması
logo

11.
İslam dinine göre bir küfür çeşidi olan dışarıdan mümin ve Müslüman görülmekle beraber Allahı İslam peygamberini ve imanın diğer esaslarını kabullenmemek inanmamamk manasına gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap: "B" Nifak
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi yorumlamak açıklamak manalarına gelen istilahta Kuran ayetlerinin açıklanmasına dair bilim olarak gelişen kavramdır ?
Doğru Cevap: "A" Tefsir
Soru Açıklaması
13.
Kendi özü gereği var olan Allahın tenzihat yada sıfatı selbiye denilen sıfatlarındandır.Allahın bizzat varolduğu varolmak için başka başka bir varlık yada nedene muhtaç olmadığı dile getirilir
Yukarıdaki parağrafta Allahu tealanın hangi sıfatından bahsedilmektedir?
Doğru Cevap: "C" Kıyam bi nefsi
Soru Açıklaması
14.
Allahın *Rızık veren* anlamına gelen ismi aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap: "A" El Rezzak
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdaki günahlardan hangisi sosyal günahlar arasında sayılmaz ?
Doğru Cevap: "D" Nafile namazları terk etmek
Soru Açıklaması
16.
*İman ziyadelik ve noksanlık kabul etmez.Çünkü imanın artması ancak küfrün azalmasıyla,eksilmeside küfrün artmasıyla düşünülebilir.Bu bir şahsın aynı anda hem mümin hemde kafir olmasını gerektirir.Bu şahsın aynı anda hem mümin hemde kafir olabilmesi nasıl mümkün olur ?..
Diyen İslam bilgini kimdir?
Doğru Cevap: "C" Ebu Hanife
Soru Açıklaması
17.
’Orada olan müminleri çıkardık,fakat orada bir ev( halkından ) den başka Müslümanda bulamadık’ (51 Zariyat 35 36)Ayetlerinde anlatılanlarla ilgili hangi yorum doğru değildir ?
Doğru Cevap: "A" iman ve islamın ayrı olduğu
Soru Açıklaması
18.
Allahın varlığını bir ön kabul olarak benimseyen ve bu varlığın insanlarla iletişim kurabilmek için peygamberler seçtiğini ve yarattığı alemle sürekli ilişkili olodugunu kabul eden düşünce sistemine ne ad verilir ?
Doğru Cevap: "D" Teizm
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdaki görüşlerden hangisi Maturidilerle Eşariler arasında tartışma nedeni değildir ?
Doğru Cevap: "B" Kuranın lafız ve manasının mucize oluşu
Soru Açıklaması
20.
Maturidilere göre büyük günah işleyen kimsenin durumu hakkında aşağıdaki görüşlerden hangisi doğru değildir ?
Doğru Cevap: "C" Büyük günah işlerken ölen kişiebedi olarak cehennemde kalır
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.