logo

1.
İnsanın hayvanî arzuları ve vasıflarını yok etmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Mahv
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi örfün delil olabilmesinin şartlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Örfe göre karar vermede konuyla ilgili mutlaka bir hadis olmalı
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi, bireyin kendine özgü yapısı, onu başkalarından ayıran temel belirti ya da bireyin davranış biçimlerini belirleyen ana özellik anlamına gelir?
Doğru Cevap: "D" Karakter
Soru Açıklaması
4.
Din-Ahlak ilişkisinde aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "C" İman Ahlak bir bütündür parçalanamaz.
Soru Açıklaması
5.
“Mümin, kendisi insanlarla kaynaşan ve insanların da kendisi ile kaynaşabileceği kimsedir.”Hadisinde vurgulanmak istenen Ahlaki erdem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Ülfet
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki ülkelerden hangisi Ortodoks mezhebinin yaygın olduğu bir ülkedir?
Doğru Cevap: "A" Rusya
Soru Açıklaması
7.
Kilise yılında İsa'nın doğum gününü hazırlayan dört haftalık bir tevbe zamanına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Advent devri
Soru Açıklaması
8.
“Yahudiler de diğer milletler gibi bir millettir. "Seçilmişlik" özelliği yoktur. Tanrı Yahudileri değil, Yahudiler Tanrı'yı seçmişlerdir” diyerek geleneksellikten ayrılan günümüz Yahudi liğinin adı nedir?
Doğru Cevap: "A" Yeniden yapılanmacılar
Soru Açıklaması
9.
Yahudiliğin en genel yazılı kutsal kitabının adı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Tanah
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki inanç şekillerinden hangisi Hinduizim de yoktur?
Doğru Cevap: "B" Nirvana
Soru Açıklaması
logo

11.
Temiz ve temizleyici olmakla birlikte kullanılması mekruh olan su aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kedi artığı
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi abdestin sünnetlerinden değildir?
Doğru Cevap: "A" Kıbleye dönmek
Soru Açıklaması
13.
Kadının hayız süresi içinde Kur'an okuyabileceğini, fakat hayız kanı kesildiği andan itibaren gusledip temizleninceye kadar cünüp hükmünde olup Kur'an oku¬yamayacağını belirten mezhep hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Maliki
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi namazı bozmaz?
Doğru Cevap: "D" Mesih yapmadığı mesti ayağından çıkarması durumun¬da
Soru Açıklaması
15.
Namaz kılarken hangi geçiş mekruhtur?
Doğru Cevap: "C" Küçük mescidlerde karşıdan geçmek
Soru Açıklaması
16.
İmameyne göre öğle namazının vakti ne zamana kadar devam eder?
Doğru Cevap: "B" Asrı evvel
Soru Açıklaması
17.
İmam, namazda gizli okunacak yerde açıktan, açıktan okunacak yerde de gizliden okursa ne gerekir?
Doğru Cevap: "C" Sehiv secdesi gerekir.
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdaki vakitlerin hangisinde nafile namaz kılınması mekruh vakit değildir?
Doğru Cevap: "C" Güneş zevalde iken
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi namazın vaciplerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" İftitah tekbirini alırken elleri yukarıya kaldırmak
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi belediyelere ait görevlerden biri değildir.
Doğru Cevap: "C" Ölüm raporu almak
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.