logo

1.
Fevikul Kasır kaç elif miktarı uzatmak demektir?
Doğru Cevap: "C" 3
Soru Açıklaması
2.
İşba kaç elif miktarı uzatmak demektir?
Doğru Cevap: "D" 6
Soru Açıklaması
3.
Dört elif miktarı kadar çekilse de olur çekilmese de olur’’ demek ne demektir?
Doğru Cevap: "A" Caiz
Soru Açıklaması
4.
Meddi lazımı kıraat imamımız kaç elif miktarından aşağı uzatmamıştır?
Doğru Cevap: "B" 2
Soru Açıklaması
5.
‘’Aslı med’’ kaç elif miktarı (kasr-ı med) demek olup vacip hükmündedir?
Doğru Cevap: "A" 1
Soru Açıklaması
6.
Hemze veya sükûn sebebiyle aslî med üzerine ziyâdeden doğan medde “……..” denir. Noktalı yere aşağıdakilerin hangisi gelemez?
Doğru Cevap: "D" Sebeb-i med
Soru Açıklaması
7.
Kendileri ile başlandığında okunan, kendilerinden önce harekeli bir harf geldiğinde ise okunmayan hemzelere yani Vakıf halinde sabit olup vasıl halinde düşen hemzelere ne denir?
Doğru Cevap: "A" Hemzei Vasıl
Soru Açıklaması
8.
Hakîkî hahrecin diğer adları nelerdir?
Doğru Cevap: "A" Cüzi
Soru Açıklaması
9.
Ağızdaki mahrec(mahalleri-yerleri) kaç tanedir?
Doğru Cevap: "D" 5
Soru Açıklaması
10.
Aşağıkakilerden hangisi boğazın kısımlarından değildir?
Doğru Cevap: "D" Hayşumü’l halk
Soru Açıklaması
logo

11.
Boğaz ile ağız içi, Boğazın göğse bitişik olan yerinden başlar duduklara kadar uzanan yeridir. ) و ى ا ( Neyin tarifi yapılmıştır?
Doğru Cevap: "A" Cevf
Soru Açıklaması
12.
Boğaz harfleri kaç tanedir?
Doğru Cevap: "C" 6
Soru Açıklaması
13.
Dudak kısmından kaç harf çıkar?
Doğru Cevap: "B" 4
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerin hangisi Dudak kısmından çıkan harf değildir?
Doğru Cevap: "D" ل
Soru Açıklaması
15.
Arap alfabesi yani Asli harfler kaç harften oluşmaktadır?
Doğru Cevap: "B" 28
Soru Açıklaması
16.
Kur’ân-ı Kerim’i okuma tarz ve şekilleri kaç tanedir?
Doğru Cevap: "B" 3
Soru Açıklaması
17.
مَجْرٰيهَا kelimesi fer’i harflerden hangisine girer?
Doğru Cevap: "B" İmale elifi
Soru Açıklaması
18.
Sadص harfinden kalınlık zaز harfinden keskinlik mezc edilerek (karıştırılarak) yeni bir harf meydana gelir. Bu harf ne sad ص harfidir nede za ز harfidir. Yeni bir harftir. Bu harfe ne denir?
Doğru Cevap: "A" Sad’ı müşemme
Soru Açıklaması
19.
Tahkik’in diğer adı nedir?
Doğru Cevap: "D" Tertil
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.