logo

1.
Hazreti Osman zamanında Nübe bölgesindeki fetihler aşağıdaki komutanlardan hangisi
tarafından gerçekleştirilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Abdullah b. Sa’d
Soru Açıklaması
2.
Pasteur'den 400 yıl evvel mikrobu keşfeden, Fatih Sultan Mehmed'in hocası, İstanbul'un manevi fatihi büyük alim kimdir?
Doğru Cevap: "A" Aşsemseddin
Soru Açıklaması
3.
Fatih Sultan Mehmed'in şiirde kullandığı mahlası ve takma adı nedir?
Doğru Cevap: "C" Avni
Soru Açıklaması
4.
Batılılar tarafından "magnificent" yani "muhteşem" lakabıyla anılan padişah hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kanuni Sultan Süleyman
Soru Açıklaması
5.
Ebû Hanife iman-amel ilişkisini şu örnekle açıklar:“Yüzme bilen iki kimse var. Bunlardan biri, diğerinden daha usta değil. İkisi de şiddetli akıntılı bir nehre giriyor. Bunlardan biri suya girerken çok cesaretli, diğeri ise korkuyor.” Ebû Hanife burada yüzme bilmeyi iman, cesaret ve korkuyu bu imanın meyvesi ne benzetiyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "C" İmanda artma ya da eksilme olmaz.
Soru Açıklaması
6.
Münafık, dil ile inandığını ifade ettiği halde, kalbiyle söylediğini tasdik etmeyen kimsedir. Aşağıdakilerden hangisi münafıkların özelliklerinden değildir.?
Doğru Cevap: "C" Münafıklar ibadetlerini yerine getirmezler.
Soru Açıklaması
7.
Maddeyi, varlığı ve hayatı meydana getiren tek güç olarak kabul eden görüş aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Pozitivizm
Soru Açıklaması
8.
Şirk ortaklık demektir. Müşrik ise Allah’a ortak koşan kimsedir. Buna göre Aşağıdakilerden hangisi müşrikler için söylenemez?
Doğru Cevap: "D" Allah’a iman etmeyen herkes müşriktir.
Soru Açıklaması
9.
Hz. Peygamber, bir savaş esnasında, karşı taraftan bir kimseyi, “lâ ilâhe illallah” dediği halde, onun samimiyetinden şüphe ederek öldüren Usâme bin. Zeyd’i şiddetle kınamış ve şöyle demiştir: “Sen onun kalbini mi yardın da kelime-i tevhidi samimiyetle mi, yoksa silah korkusuyla mı söylediğini anladın. Kıyamet günü, ‘lâ ilâhe illallah’ın elinden seni kim kurtaracak, Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "C" Tekfir için şüphe yeterlidir.
Soru Açıklaması
10.
Canlıların dışındaki varlıları oluşturan en küçük birimlere ……. denir. Boşluğa uygun olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Madde
Soru Açıklaması
logo

11.
İnsanın, diğer varlılardan farklı olarak birtakım sorumluluklarla mükellef kılınmasındaki temel sebep aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İnsan düşünen ve irade sahibi bir varlıktır.
Soru Açıklaması
12.
-İtikadi mezhepler arasında bilgiyi sistematik olarak sunmasıyla dikkat çekmiştir.
-Bilgiyi bir teori olarak ele alan en eski eser olan Kitabu’t-Tevhid’i yazmıştır

Bu özelliklere sahip itikadi mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Maturidiye
Soru Açıklaması
13.
Kelamcıların bilgi tanımında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Bilginin olguya uygunluğu şart değildir.
Soru Açıklaması
14.
Bilgi kaynaklarımızdan biri de duyu organlarımızdır. Aşağıdakilerden hangisi duyu organlarından elde edilen bilgilerin özelliklerden değildir?
Doğru Cevap: "D" Duyu organlarımız tek başına yeterli bir bilgi kaynağıdır
Soru Açıklaması
15.
İnsan akıl yürüterek de bilgi üretebilir. Bütün insanlarda ortak olan bilgilere “bedihî bilgiler” denir. Aşağıdakilerden hangisi bu tür bilgiye örnek değildir?
Doğru Cevap: "C" Kur’an’ın vahyi 23 yılda tamamlanmıştır.
Soru Açıklaması
16.
-Doğru haberin kaynaklarından biridir.
-Yanlış üzerinde birleşmesi mümkün olmayacak sayıda bir topluluk tarafından nakledilen haberdir.
Aşağıdakilerden hangisi özellikleri verilen bilgi kaynağıdır?
Doğru Cevap: "B" Mütevâtir haber
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi, insanın din içinde özgür olduğu ve hür iradesine göre şekillendirebileceği alanlardan değildir?
Doğru Cevap: "C" Tecrübe
Soru Açıklaması
18.
Aşrı şerif okurken, öğretim ve alıştırma yapılırken, Kuran okuyuşunda hangi usul tercih edilmektedir?
Doğru Cevap: "A" Tahkîk
Soru Açıklaması
19.
Kuranın okuyuş şekillerinden Tahkîk kaç elif miktarı çekilmelidir?
Doğru Cevap: "D" 4
Soru Açıklaması
20.
Memleketimizde hatim okunurken, teravih namazı kıldırılırken ve üstad huzurunda hafızlar ders okurken Kuran okuyuşunda hangi usul tercih edilmektedir?
Doğru Cevap: "A" Hadr
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.