logo

1.
Hutbe duaları bittiğinde aşağıdaki ayetlerden hangisi okunur?
Doğru Cevap: "D" Nahl Suresi 90. Ayet
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi hutbenin sünnetleri içerisinde yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Hutbe niyetiyle okumak
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı kerim’deki hitabet ilkeleri içerisinde yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Konuşurken ayırıcı olmak
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi toplumsal dayanışmaya bir örnektir?
Doğru Cevap: "D" Fakirler ve yetimlerin iaşesinin sağlanması için vakıf kurulması
Soru Açıklaması
5.
Bir din görevlisi iletişimde aşağıdakilerden hangisini kullanmamalıdır?
Doğru Cevap: "D" Konuşmasında, ses tonunu sert ve yüksek sesle sürdürmelidir
Soru Açıklaması
6.
Peygamberimiz dini tebliğde aşağıdakilerden hangilerinden istifade etmemiştir?
I- Güzel öğüt ve hikmetle çağırırdı
II- Hitabet sanatının her çeşidini kullanırdı.
III- Savaşlarda gösterilen kahramanlıklardan bahsederdi.
IV-Her zaman ve zeminde yumuşak üslup kullanırdı.
V- İnsanları şiirleriyle etkilemeye çalışırdı.
Doğru Cevap: "D" III ve V
Soru Açıklaması
7.
Büyük salonlarda seri konuşmalar şeklinde devam eden, konusunda uzman kişilerin katıldığı, seyircilerin de aynı konunun meslek grubundan olan uzun süreli konuşma türüne ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Sempozyum
Soru Açıklaması
8.
Veciz, kısa ve heyecanlı olarak söylenen, herhangi bir konu üzerinde olan konuşmalara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Hitabe
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi Tebük Savaşına katılmadıkları için haklarında Ayet inen üç Sahabiden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Üseyd b. Hudayr
Soru Açıklaması
10.
Peygamberimizden en cok hadis rivayet eden ve suffa ashabından olan erkek sahabi kimdir?
Doğru Cevap: "A" Ebu Hureyre
Soru Açıklaması
logo

11.
Peygamber Efendimizin öz amcası olduğu halde O'na en çok işkence edenlerden olan, kendisi ve karısı hakkında ayet inerek lanetlenen şahıs kimdir?
Doğru Cevap: "C" Ebu Leheb
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi Rasulullah'ın vefatından sonra ortaya çıkan ve Hz. Ebubekir tarafından bertaraf edilen yalancı peygamberlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Abdullah b. Übey b. Selül
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdaki savaşlardan hangisi Peygamber Efendimiz zamanında olmamıştır?
Doğru Cevap: "B" Kadisiye
Soru Açıklaması
14.
Mekkeli müşriklere meydan okuyup Kur'ân-ı Kerimi ilk kez açıkça okuyan sahabi kimdir ?
Doğru Cevap: "D" Abdullah bin Mesud (r.a.)
Soru Açıklaması
15.
Hz.Bilal'e, dininden döndürmek için kızgın taşla işkence eden ve Bedir Savaşında Hz.Bilal tarafından öldürülen islam düşmanı kimdir?
Doğru Cevap: "A" Ümeyye b. Halef
Soru Açıklaması
16.
Peygamberimize 3 gün süt annelik yapan kadın kimdir?
Doğru Cevap: "D" Süveybe Hatun
Soru Açıklaması
17.
Peygamber Efendimizin kabrinin yanında hangi iki sahabinin kabri bulunmaktadır?
Doğru Cevap: "B" Hz. Ebu Bekir - Hz. Ömer
Soru Açıklaması
18.
Hz. Muhammed'in soyu hangi peygambere dayanmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Hz.İbrahim
Soru Açıklaması
19.
Rasulullahı [s.a.v.] hicret sırasında yakalamak isterken atı çöle batan kimdir ?
Doğru Cevap: "B" Süraka
Soru Açıklaması
20.
Peygamberimiz annesi ile birlikte babasının kabrini ziyarete gittiğinde yanlarında kim vardı?
Doğru Cevap: "C" Ümmü Eymen
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.