logo

1.
Hicri I. Asrın sonların hz. Peygambere atıfta bulunarak rivayet edilen hadislerde isnat zincirine,ravilerin güvenilirliğine, zayıf hadislere,ravi zinciri kopukluklarına dikkat edilmesiyle oluşan bu kuralları ele alan ve açıklayan ilme ne denir?
Doğru Cevap: "D" Hadis usulü İlmi
Soru Açıklaması
2.
Tarihte ,İslam’da ilk imam kimdir?
Doğru Cevap: "A" Hz. Muhammed
Soru Açıklaması
3.
Müslümanların cemaatle namaz kılmaları aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Sünnet-i Müekkede
Soru Açıklaması
4.
Cemaatle kılınan namaz, yalnız başına kılınan namazdan ne kadar üstündür?
Doğru Cevap: "D" 27 kat
Soru Açıklaması
5.
Günümüzde cemaatin imama bakış açısı yönüyle aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Devletin bir memuru olup sadece cami içinde görevli yetkilidir.
Soru Açıklaması
6.
“Ramazan aylarında camilerde ve değişik uygun mekanlarda Kur’an-ı Kerim’i bir kişinin okuması, diğerlerinin kitaptan takip etmesidir.” Bu ifade aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Mukabele
Soru Açıklaması
7.
İmam-hatiplerin birinci derecede sorumlu olduğu makam hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İl ve İlçe Müftülüğü
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi imam-hatiplerin görevleri arasında sayılmaz?
Doğru Cevap: "D" Camiye para toplama
Soru Açıklaması
9.
Sabah namazını kıldıran imam-hatibin uygulamalarından yanlış olan hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İkinci rekatta okuyacağı zamm-ı sure, birincisinden iki kat uzun olmalıdır.
Soru Açıklaması
10.
Dinî hitabette hatibin amacı nedir?
Doğru Cevap: "C" İnsanları camiye çekme.
Soru Açıklaması
logo

11.
Aşağıdakilerden hangisi bir dinî hitabet türü olarak kesinlikle sayılamaz?
Doğru Cevap: "D" Askerlerî konuşmalar ve vaazlar
Soru Açıklaması
12.
Bir kimsenin ihtiyacı olan işini herhangi bir maddî karşılık beklemeden yapmaya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Hizmet
Soru Açıklaması
13.
Kişilerin ve toplumun ihtiyacı olan ve onlara yararlı olacak bir işin yapılmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Sosyal hizmet
Soru Açıklaması
14.
Dinî hizmetin yerine getirilmesinde, toplumu aydınlatmada, din hizmetini yürüten kişileri idare etmede Türkiye’de hangi kurum görevlidir?
Doğru Cevap: "C" Diyanet İşleri Başkanlığı
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi, müezzinin görevlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" İmamları denetlemek
Soru Açıklaması
16.
İmam Hatip Liselerinin görevleri nelerdir?
Doğru Cevap: "B" Öğrencileri sadece dinî alanda yetiştirmeye çalışır.
Soru Açıklaması
17.
“Her din görevlisi üst düzey bir temsil niteliğine sahip olmalıdır.” Bunun önemi, aşağıdakilerin hangisinde en doğru bir şekilde vurgulanmıştır?
Doğru Cevap: "D" Din görevlisi, hem bütün din görevlilerini hem de bağlı olduğu Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilatı’nı temsil etmektedir.
Soru Açıklaması
18.
Allah’ın vahyini insanlara ulaştırmaya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Tebliğ
Soru Açıklaması
19.
“Emr-i bil ma’rûf, Nehy-i anil münker” tabirinin tam açıklaması aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İyiliği emretmek, kötülükten alıkoymak.
Soru Açıklaması
20.
Basamak duaları minberin basamaklarının yeterli olması durumunda aşağıdaki basamaklardan hangisinde okunmaz?
Doğru Cevap: "B" 2. Basamak
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.