logo

1.
Kur’an’i Kerim Peygamberlerin sonuncusu HZ. Muhammed (sav) indirilmiş evrensel bir kitaptır. İnsanların hidayete erişmeleri noktasında müracaat edecekleri kaynakların başında gelir.Aşağıdakilerden hangisi Kuranın bahsettiği temel konulardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Toplumsal düzende işbirliğinin önemi
Soru Açıklaması
2.
Peygamberler arasında görev ve sorumluluklarının gereğini yerine getirme açısından herhangi bir fark söz konusu değildir. Bununla beraber Allah katında dereceleri bakımından kimileri daha ileri bir konumda olabilir bunlara Ulû’l-azm peygamberler denir. Aşağıdaki peygamberlerden hangisi bunlardan değildir?
Doğru Cevap: "B" HZ Yusuf (as
Soru Açıklaması
3.
Allah’ın insanlara gönderdiği vahiy olgusunun son halkası olan Kur’an-i Kerim Miladı 610 yılında ramazan ayında kadir gecesinde varlık sahnesine çıkmıştır. İlk vahiy İlimden bahseden alak süresinin ilk beş ayetidir. Bundan sonra inen ve temizlikten de bahseden süre hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Müddessir suresi
Soru Açıklaması
4.
Kur’an’ın bir veya birkaç defada toplu olarak indirilmeyip 23 yıl içerisinde toplumun durumuna ve gelişen olaylara göre indirilmesi Kur’an’a has bir durumdur. Bunun peygamberimize insanlara sağladığı faydalar vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu faydalarda birisi değildir?
Doğru Cevap: "A" Gelen vahyin yazılacağı malzeme az olduğu için  uzun zaman içerisinde indirilmesi iyi olmuştur.
Soru Açıklaması
5.
Kur’an-i Kerim Hz. Ebubekir zamanında toplatılmış ve Hz. Osman döneminde ise çoğaltılmıştır ancak yapılan bu işlemler harekesiz ve noktasız olan Kur’an-i Kerimin doğru okunması için yeterli değildi. Ciddi manada yanlış okuyuşların olması üzerine Abbasi halifesi ………. Harekete geçerek ……… ye Kuranı noktalama ve harekeleme işini vermiştir.Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
Doğru Cevap: "C" A. Melik b. Mervan- Ebul esved eddueli
Soru Açıklaması
6.
Türklerin İslamiyet'le tanışmaları Hz. Osman zamanında Hazarlarla olmuştur. Ancak bu genel anlamda tam bir kabullenmenin olmadığı bir durumdur. Türklerin Müslümanlıkla İlk tanışmaları aşağıdaki olaylardan hangisinin neticesinde olmuştur?
Doğru Cevap: "B" 751 Talas savaşı
Soru Açıklaması
7.
Peygamberimiz Taif’ten dönüşte Mekke’ye aşağıdakilerden hangisinin himayesinde girmiştir?
Doğru Cevap: "C" Mut’im b. Adiyye’nin
Soru Açıklaması
8.
Peygamberimizin çok şefkatli ve merhametli olduğunu bildiren ayet hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Tevbe süresi 128. ayet
Soru Açıklaması
9.
628 Yılında Mekkeli Müşriklerle yapılan antlaşma hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Hudeybiye musalahası
Soru Açıklaması
10.
İslam’ın Allah tasavvurunun en belirleyici niteliği nedir?
Doğru Cevap: "C" Tevhit
Soru Açıklaması
logo

11.
Araştırma ve inceleme sonucu oluşan imana ne denir?
Doğru Cevap: "B" Tahkiki İman
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi Dinin anlamlarından değildir?
Doğru Cevap: "D" Din dünya kelimesinden türemiştir.
Soru Açıklaması
13.
Peygamberimizin en büyük mucizesi hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kur’an-i Kerim
Soru Açıklaması
14.
Kur’an-ı diğer kitaplardan ayıran fark hangisidir?
Doğru Cevap: "D" İndiği kavmin diliyle yazılmıştır.
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdaki Dinlerden hangisinde Reenkarnasyon inancı vardır?
Doğru Cevap: "D" Hinduizm
Soru Açıklaması
16.
Kararını verdiğin zaman Allah’a dayan ve güven ayetindeki temel konu hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Tevekkül
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi musannaf eser çeşitlerinden değildir.
Doğru Cevap: "B" Müsnedler
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi ‘Kütüb-i Sitte’ olarak bilinen altı hadis kitabından biri değildir.
Doğru Cevap: "C" Muvatta
Soru Açıklaması
19.
Dini hayatın hemen her alanıyla ilgili rivayetleri konularına göre bir araya getiren eserlere ne denir?
Doğru Cevap: "D" Camii
Soru Açıklaması
20.
Fıkıh bablarına göre tasnif edilmiş ahkam (Fıkıhla ilgili) hadislerinden oluşan eserlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Sünen
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.