logo

1.
Hicret sırasında Hz. Ebubekir ile sığındıkları mağaranın ismi nedir?
Doğru Cevap: "D" Athal
Soru Açıklaması
2.
Hucurat suresine isim olan “Hucurat” hangi anlama gelmektedir?
Doğru Cevap: "B" Hücre kelimesinin çoğulu olup odalar anlamına gelmektedir.
Soru Açıklaması
3.
Mefatihu’l-Gayb Adlı fıkhi tefsir kimin eseridir?
Doğru Cevap: "B" Fahruddin er- Razi
Soru Açıklaması
4.
Hucurat suresinde aşağıdaki öğütlerden hangisi yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Yetimlerin hakkını gözetin, onlara haksızlık etmeyin
Soru Açıklaması
5.
Hucurat Suresi, içeriği itibariyle aynı zamanda aşağıdakilerden hangisiyle anılmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Ahlak ve Adab Suresi
Soru Açıklaması
6.
İnsanlığın İftihar Tablosu (s.a.s) bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır: “Şu üç haslet kimde bulunursa, o imanın tadını duyar: Allah’ı ve O’nun Rasulü’nü her şeyden ve herkesten daha fazla sevmek; ……………………ve Allah onu küfürden kurtardıktan sonra yeniden küfre düşmeyi ateşe atılmaktan daha kerih görmek.” Hadis-i şerifte boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "B" Sevdiğini yalnız Allah rızası için sevmek
Soru Açıklaması
7.
Kuran-ı Kerim’de herhangi bir fetihten sonra en önce dikkat edilmesi gereken husus, iç düzenlemelere dikkat etmek ve feth edilen yeni memleket halkının İslam’ın feyiz ve bereketinden istifade etmeleri için itaat ve terbiyelerine özen göstermelerini öğreten kısmı hangi surede geçmektedir?
Doğru Cevap: "C" Hucurat
Soru Açıklaması
8.
“Ey iman etmiş olanlar seslerinizi O Peygamberin sesinden yüksek çıkarmayın” ayeti nazil olunca Ya Resûlullah vallahi ben bundan sonra Allah’a kavuşuncaya kadar sana gizli ve ya gizli gibi konuşurum diyen ve kendisi hakkında ‘Allah içindeki takvayı ortaya çıkarmak için onların kalplerini sınamış ve onlar bu imtihanı başarmışlardır.’ Ayeti nazil olan sahabi kimdir?
Doğru Cevap: "B" Hz Ebu Bekir
Soru Açıklaması
9.
Hucurat Suresi’nde “Hiç sizden biriniz ölmüş kardeşinin cesedini dişlemekten hoşlanır mı? İşte bundan hemen tiksinirsiniz!” ifadeleriyle bahsedilerek Mü’minler hangi kötü davranıştan sakındırılmaktadır?
Doğru Cevap: "B" Gıybet
Soru Açıklaması
10.
Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) ümmetine “Size iki şey bırakıyorum ki, onlara sımsıkı sarıldığınız takdirde ebediyen sapıtmazsınız…” şeklindeki hadisinde tavsiye ettiği iki şey içinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Doğru Cevap: "B" Devlet yöneticileri
Soru Açıklaması
logo

11.
“Ey iman edenler! Seslerinizi Peygamberin sesinden fazla yükseltmeyin. Birbirinizle yüksek sesle konuştuğunuz gibi onunla da öylece konuşmayın. Yoksa siz farkında olmadan bütün emekleriniz hiçe iniverir.” ayeti nazil olduğunda “Ben sesim yüksek, korkarım amelim yok olur, ben cehennemliklerdenim” mülahazalarıyla kendisini evine hapseden ama Efendimiz tarafından “Hayır o cennetliklerdendir” müjdesine erişen şanlı sahabi kimdir?
Doğru Cevap: "D" Hz. Sabit b.Kaysb.Şemmas
Soru Açıklaması
12.
Bir kişi başka birisine fısk isnadıyla söz söylemesi veya küfür isnat edildiğinde o vasıf şahısta yoksa söz söyleyenin hükmü hadis-i şerife göre ne olur?
Doğru Cevap: "B" Bu sıfat kendisinde olur.
Soru Açıklaması
13.
“Din kardeşine ……………de, mazlum da olsa yardım et.” hadisini tamamlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Zalim
Soru Açıklaması
14.
Birbirleriyle savaşan Mü’minlerin durumu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Baği
Soru Açıklaması
15.
Hucurat Suresi’nin 6.ayetinde “Ey iman edenler size bir fasık haber getirdiği zaman iyice tahkik edin doğruluğunu araştırın” buyurulmaktadır. Ayette geçen “Fasık” kelimesi hangi anlama gelmektedir?
Doğru Cevap: "A" Allah’ın emirlerine aykırı davranan, günahkar.
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi gıybetin caiz olduğu yerlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Arkasından konuştuğumuz kişi duyduğunda hoşlanmayacağı şeyleri söylememiz.
Soru Açıklaması
17.
Müminin Allah’ın kendisine emanet olarak verdiği bedenini , malını ve zihinsel imkanlarını Allah yolunda harcaması ve İslam yolunda kullanması ne ile ifade edilir?
Doğru Cevap: "C" Cihad
Soru Açıklaması
18.
İnsanların gizli hallerini araştırıp ortaya çıkarmayı ifade eden kelime aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap: "C" Tecessüs
Soru Açıklaması
19.
Tefsir kimin döneminde başlamıştır?
Doğru Cevap: "A" Peygamberimiz (S.A.V.) dönemi
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi tefsir ile ilgili birçok rivayetlerin kendisine dayandırıldığı ve Tercumanu’l- Kur’an adıyla da anılan sahabedir?
Doğru Cevap: "C" Abdullah b. Abbas
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.