logo

1.
Allah’ın zırh yapma sanatını öğrettiği, demiri değişik eşyaları yapmada kullanan, çok çalışan, bol bol ibadet eden, bir gün oruç tutup bir gün tutmayarak iki günden birini oruçlu geçiren peygamber kimdir?
Doğru Cevap: "B" Hz. Davud
Soru Açıklaması
2.
Allahu Teala’nın bütün insanları topladığı ve insanlığın şefaat edecek birisini aradığı ve bunun için değişik peygamberlere müracaat ettiği kıyamet gününde insanlığa şefaat edecek ve makam-ı mahmudun sahibi olan hangi peygamberdir?
Doğru Cevap: "B" Hz. Muhammed
Soru Açıklaması
3.
Hz. Ali ile Hz. Fatma’nın evlendiklerinde evlerinde sadece neleri vardı?
Doğru Cevap: "A" Koç Postu
Soru Açıklaması
4.
Şehitlerin efendisi olarak bilinen sahabe kimdir?
Doğru Cevap: "A" Hz. Hamza
Soru Açıklaması
5.
İslamiyet’in ilk dönemlerinde özellikle hangi kesim İslam dinine girmeye başlamıştı?
Doğru Cevap: "C" Köleler ve fakirler
Soru Açıklaması
6.
Peygamber Efendimiz (s.a.v) yapılan işkencelere engel olmak için sahabelere nereye gitmelerini söylemiştir (İlk hicret yeri)?
Doğru Cevap: "C" Habeşistan
Soru Açıklaması
7.
Peygamber Efendimizin (s.a.v) evlatlığı kimdir?
Doğru Cevap: "A" Hz. Zeyd
Soru Açıklaması
8.
“Sevdiklerinizden infak etmedikçe hakiki iyiliğe eremezseniz.” Cümlesi hangi sureye aittir?
Doğru Cevap: "A" Âl-i İmran
Soru Açıklaması
9.
Kim bir müslümanı giydirirse, verdiği elbise o insanın üzerinde durduğu sürece Allah, onu nasıl ödüllendirir?
Doğru Cevap: "B" Özel himayesi ile muhafaza ederek
Soru Açıklaması
10.
“Hz. Ali cemaate sorar: “Halkın en yiğidi kimdir?” Cemaat cevap veremeyince, Hz. Ali şöyle der: ………………..” Boşluğa hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "D" Hz. Ebu Bekir
Soru Açıklaması
logo

11.
Abdullah bin Ömer sofrasında kimler olmazsa yemeğe oturmazdı?
Doğru Cevap: "D" Fakirler
Soru Açıklaması
12.
Mute savaşında elinde 9 kılıç kırılan sahabe kimdir?
Doğru Cevap: "C" Hz. Halid bin Velid
Soru Açıklaması
13.
Peygamber Efendimiz(s.a.v) yüzlerinden aç oldukları belli olan sahabelere ne diyor?
Doğru Cevap: "D" Sizlere müjde; pek yakında herhangi birinize sabah akşam tirit yemeği ikram edilecek
Soru Açıklaması
14.
Hz.Ebubekir babası olan Ebu Kuhafe’nin Müslüman olması esnasında ağladı.AllahResulu bunun sebebi nedir diye sorduğunda O aşağıdaki cevaplardan hangisini vermiştir?
Doğru Cevap: "B" Babam yerine amcan olmasını arzu ederdim
Soru Açıklaması
15.
Efendiler efendisine en üstün imana sahip olanlar kimdir diye sorulunca hangi zümreyi işaret etmişlerdir?
Doğru Cevap: "B" Beni görmeden iman edenler
Soru Açıklaması
16.
Mekke fethinin müjdecisi olan ve kuran ayetiyledeteyid edilen olay aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Hudeybiye barışı
Soru Açıklaması
17.
Hz İbrahim’in hanımı Hacer’in bulduğu Zemzem kuyusunun üzeri toprakla örtülmüş ve yeri kaybolmuştu. Peygamber Efendimiz (sav) dünyaya gelmeden önce rüyasında zemzemin yeri haber verilen ve bu şekil de zemzemin yerini tespit eden kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Abdulmüttalib
Soru Açıklaması
18.
Yeni doğan çocukları Mekke’nin sıcağından koruma ve daha gürbüz yetişmeleri için sütanneye verme gelenek haline gelmişti. Sevgili Peygamberimize (sav) sütannelik yapan bahtiyar kadın aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Halime
Soru Açıklaması
19.
Efendimizin ilk Müslümanları evinde toplayıp dini neşrettiği sahabe kimdir?
Doğru Cevap: "D" Erkam bin Ebu Erkam
Soru Açıklaması
20.
Hüzün senesi ne demektir?
Doğru Cevap: "D" Efendimizin amcası Ebu Talib ile hanımı Hz Hatice’yi kaybettiği sene
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.