logo

1.
Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) bir hadisinde “Bir kimse mübarek Recep ayının yirmi yedinci günü oruç tutsa, Allah Teâlâ o kimseye altmış ay oruç tutmuş gibi sevap yazar.” buyurmuştur. Recep ayının yirmi yedinci gecesi aşağıdaki mübarek gecelerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Miraç
Soru Açıklaması
2.
Bilgi kaynaklarımızdan biri olan duyu organlarımız hakkında aşağıdaki ifâdelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Duyu organlarımızın verdiği bilgiler kesindir, bizi hiç yanıltmazlar.
Soru Açıklaması
3.
İnsanın düşünme, bilme ve davranışlarını belirlemesi, iyiyi kötüden, doğruyu eğriden ayırt etmesiyle ilgili kabiliyetine ne denir? (Kendisinde bu yetenek olduğu için insan, dinin emir ve yasaklarını yerine getirmekle sorumludur. Ona sahip olmayanın dini de yoktur.)
Doğru Cevap: "A" Akıl
Soru Açıklaması
4.
Ebû Cehil’e “câhillerin atası” anlamındaki bu ismin verilmesinin sebebi nedir?
Doğru Cevap: "D" Yanlış bilgilere sahip olduğundan, özellikle Allah hakkında yanlış bilgi ve inançlarından ötürü
Soru Açıklaması
5.
Aslı İslâm olduğu halde, sonradan katmalar ve atmalarla tahrif edilen (bozulan) dinler vardır. Bu muharref dinler hangileridir?
Doğru Cevap: "B" Hıristiyanlık ve Yahûdilik
Soru Açıklaması
6.
“Sizin dininiz size; benim dinim bana!” (109/Kâfirûn, 6) âyeti, bize aşağıdaki seçeneklerden hangisini öğretmektedir?
Doğru Cevap: "D" İslâm’ın dışındaki hayat tarzlarının da bir din olduğunu
Soru Açıklaması
7.
Kapitalizm, Kemalizm, Demokrasi ve Laiklik için, aşağıdaki-lerden hangisi tam doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Bunlar bâtıl (uydurma) dinlerdendir. Bâtıl dinlerdeki tüm özellikler, bunlarda da vardır.
Soru Açıklaması
8.
Peygamber Efendimizin (sav) isim ve sıfatları, Musa peygambere indirilen hangi kitapta yazılıdır?
Doğru Cevap: "C" Tevrat
Soru Açıklaması
9.
Yahudilerin önde gelen âlimlerinden biri iken müslüman olan ve “Ben, Resulullah’ı, kendi öz oğlumu tanıdığımdan daha iyi tanırım!” diyen büyük sahabe kimdir?
Doğru Cevap: "A" Abdullah bin Selam
Soru Açıklaması
10.
Kuran-ı Kerim’in ilk ayeti aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Oku
Soru Açıklaması
logo

11.
Hz. Hatice’nin amcasının oğlu olan ve “Keşke senin hakka davet günlerinde sağ bulunsaydım da, kavminin seni bu şehirden çıkaracakları zaman yanında olsaydım” diyen insan kimdir?
Doğru Cevap: "B" Varaka bin Nevfel
Soru Açıklaması
12.
“Allah kullarından iman etmemekte ısrar eden, ayak direyen, Allah’a karşı inatlaşıp “La ilahe illallah” demekten çekinen kişiden başkasına azap etmez.” Hadis-i şerifi hangi konu ile ilgilidir?
Doğru Cevap: "A" Merhamet
Soru Açıklaması
13.
Peygamber Efendimizin (sav) hanımlarından birinin ismi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Hz. Hatice
Soru Açıklaması
14.
“Aldatan kimse benden ve benim ümmetimden değildir.” Hadis-i şerifi hangi ürünün satışı sonrasında söylenilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Buğday
Soru Açıklaması
15.
Peygamber Efendimizin kavmimin birçok işkencelerine uğradım. Bunların en şiddetlisi dediği olay aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Akabe günü
Soru Açıklaması
16.
Peygamber Efendimizin torunu Hz. Hüseyin nerede vefat etmiştir?
Doğru Cevap: "B" Kerbela
Soru Açıklaması
17.
Sahabelerden biri, Peygamber Aleyhisselam’ın yanına gelerek:“YaResulallah,” dedi. “Kalbim katılaştı. Ne duygulana- biliyor, ne de ağlayabiliyorum. Tavsiyeniz nedir?”Peygamber Efendimizin bu sahabeye tavsiyesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Bir yetimin başını okşa. İçinde bir şeyleri hissedeceksin.
Soru Açıklaması
18.
Bir Yahudi, aklınca imtihan etmek gayesiyle, Hazret-i Peygamber’in yanına gelip elindeki yiyeceği göstererek Peygamber Efendimize ne sormuştur?
Doğru Cevap: "A" Bu benim rızkım mıdır?
Soru Açıklaması
19.
Allah’tan aldıkları emir ve yasakları insanlara ulaştıran mübarek, saygıdeğer kişiler kimlerdir?
Doğru Cevap: "C" Peygamberler
Soru Açıklaması
20.
Resul ve Nebi kavramları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangileri doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Nebi, kendisine suhuf veya kutsal kitap verilmiş kişidir
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.