logo

1.
İslâm dininin vahye dayalı olması, onun hangi özelliğindendir?
Doğru Cevap: "B" Rabbânî oluşu
Soru Açıklaması
2.
Allah’ın varlığının sonu olmaması demek olan sıfat aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Beka
Soru Açıklaması
3.
Cehennem meleklerinin başındaki meleğin ismi nedir?
Doğru Cevap: "C" Mâlik
Soru Açıklaması
4.
Bir müslümanın yaptığı herhangi bir davranışın Allah’a ibâdet sayılabilmesi için gerekli üç şart vardır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Hizmet: Yapılan eylemin Allah’ın dinine hizmet ve yardım özelliği taşıması
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi hak dinin özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "A" Tüm peygamberlerin şeriatini kabul
Soru Açıklaması
6.
Sözlükte gayret göstermek, tüm gücünü kullanmak anlamına gelen, terim olarak İslâm âlimlerinin Kur’an ve Sünnetteki hükümlerinden yola çıkarak zamanının ve toplumunun sorunlarına çözüm getirmek için vermiş oldukları fetvâlara ad olan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" İctihad
Soru Açıklaması
7.
Oruç ibadeti ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Oruç, insana sadece kendini düşünmeyi öğretir.
Soru Açıklaması
8.
“Kim hasta olur, yahut yolculukta bulunursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde oruç tutsun. Allah sizin için kolaylık ister, güçlük istemez….”Bu ayette yüce Allah’ın vurgulamak istediği konu nedir?
Doğru Cevap: "B" Kaza orucu
Soru Açıklaması
9.
Fidye ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Ekonomik gücü yerinde olmayanlarda fidye verir.
Soru Açıklaması
10.
Bir işin olması veya bir dileğin gerçekleşmesine bağlı olarak tutulan oruca ne denir?
Doğru Cevap: "D" Adak orucu
Soru Açıklaması
logo

11.
Aşağıdaki kavramlardan hangisi ramazan ve oruçla ilgili değildir?
Doğru Cevap: "C" Nisap
Soru Açıklaması
12.
Orucun başlama vaktine ne denir?
Doğru Cevap: "C" Sahur
Soru Açıklaması
13.
Karşılıklı Kur’an okuma anlamına gelen mukabele ilk olarak kimler arasında olmuştur?
Doğru Cevap: "B" Hz. Muhammed (sav) – Cebrail (as)
Soru Açıklaması
14.
İhtiyarlık veya şifa umudu kalmamış hastalık gibi devamlı mazereti olup da oruç tutmaya güçleri yetmeyenlere bir fakir doyumu kadar ............gerekir.
Doğru Cevap: "D" Fidye
Soru Açıklaması
15.
Bir gün Sevgili Peygamberimiz şöyle buyurmuştu:Ramazan orucunu tutan ve buna ………… ayında altı gün daha ekleyen kişi, bütün seneyi oruçlu geçirmiş gibi olur.Bu ay aşağıdakilerden
Doğru Cevap: "A" Şevval
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdaki hadisi tamamlayan ifade hangisidir?
“Bizim orucumuzla ehl-i kitabın orucunu ayıran fark, sahur yemeğidir. Sahur yapınız, zira sahurda ………………vardır.
Doğru Cevap: "C" Bolluk-bereket
Soru Açıklaması
17.
Peygamber Efendimiz (s.a.s), orucunu ……….. ile bulamazsa ……………….. ile açardı. Boşluklara gelmesi gereken doğru ifadeler aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Hurma-Su
Soru Açıklaması
18.
Müslümanlar ramazan ayına çok farklı isimler vermişlerdir. Aşağıdakilerden hangisinde bunlardan olmayan bir isim vardır?
Doğru Cevap: "D" Zekat ayı, Kurban ayı
Soru Açıklaması
19.
Peygamber Efendimizin (s.a.s) müjdesine göre cennette bir kapı vardır ki oradan sadece oruçlular girer. Oruçlular girdiler mi o kapı kapanır, artık kimse oradan giremez?
Doğru Cevap: "C" Reyyan
Soru Açıklaması
20.
“Her şeyin bir zekâtı (temizlenme vasıtası) vardır, cesedin zekatı da ………..” hadisini tamamlayan ifade hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Oruçtur
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.