logo

1.
Seçeneklerden hangisi Akaid ilminin amaçlarındandır?
Doğru Cevap: "D" Müslümanların İmanlarını yanlış ve bâtıl inançlardan korumak.
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Akaid ilminin konusudur?
Doğru Cevap: "C" İtikadî esaslar
Soru Açıklaması
3.
Üstünlüğü kabul edilmiş, kanun ve kurallarla belirlenmiş olan dünya görüşü ve hayat biçimine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Din
Soru Açıklaması
4.
Seçeneklerden hangisi İslâm dininin hükümlerinden değildir?
Doğru Cevap: "A" Din 
Soru Açıklaması
5.
Aşağıkilerden hangisi İslâm’ın özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Arapların dinidir
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki seçeneklerden  hangisi, sözlük karşılığı olarak;  “teslim olmak, boyun eğmek, itaat etmek”  anlamlarına gelir?
Doğru Cevap: "B" İslâm
Soru Açıklaması
7.
Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı geceye ne ad verilmektedir?
Doğru Cevap: "C" Kadir gecesi
Soru Açıklaması
8.
Kadir gecesi ile ilgili olarak hangi ifade yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Kadir gecesi muharrem ayının içinde yer almaktadır.
Soru Açıklaması
9.
Bir gün Ebu Umame adında bir sahabi, Sevgili Peygamberimize gelerek “Bana öyle bir amel tavsiye et ki Allah Teala beni onunla mükâfatlandırsın.” demişti. Efendimiz (s.a.s) ona ne tavsiye buyurmuştur?
Doğru Cevap: "C" Oruç tutmasını
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi, sözlük mânâsı olarak;  “tasdik etmek, kabul etmek, onaylamak” anlamlarına gelir?
Doğru Cevap: "D" İman
Soru Açıklaması
logo

11.
Aşağıdakilerden hangisi Allah Teâlâ’nın subûti sıfatlarındandır?
Doğru Cevap: "A" Tekvin
Soru Açıklaması
12.
Allah’ın  “sonradan yaratılmış olan şeylere benzememesi” demek olan sıfatına ne denir?
Doğru Cevap: "B" Muhâlefetünlilhavâdis
Soru Açıklaması
13.
Kabirde insanlara çeşitli sorular soracak olan melekler aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" MünkerNekir
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi birkaç sahifeden oluşan kitaplara verilen isimdir?
Doğru Cevap: "A" Suhuf
Soru Açıklaması
15.
Seçeneklerden hangisi peygamberlerde bulunması gereken sıfatlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Kıdem
Soru Açıklaması
16.
Peygamberlerde bulunması gereken ismet sıfatının anlamı nedir?
Doğru Cevap: "B" Büyük günah işlememek
Soru Açıklaması
17.
Peygamber olan kimselerin peygamber olmadan önce ellerinden ortaya çıkan hârikulâde şeylere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" İrhâsât
Soru Açıklaması
18.
Bazı büyük zatların Kur’ân-ı Kerim de ismi geçtiği halde kendilerinin peygamber olup olmadığı şüphelidir. Seçeneklerden hangisi bunlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Zekeriyya
Soru Açıklaması
19.
İslâm’ın tüm hükümlerini kabul edip, nefsine ağır geldiği için bazılarını yerine getirmekte ihmali olan kimseye ne denir?
Doğru Cevap: "B" Günahkâr Müslüman
Soru Açıklaması
20.
Bâtıl dinlerin gerçek mimarı kimdir?
Doğru Cevap: "D" Şeytan
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.