logo

1.
Aşağıdakilerden hangisi Tebliğ ve Davet ilkeleri içerisinde yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Tebliğ bir sorumluluktur.
Soru Açıklaması
2.
Allah’ın vahyini insanlara ulaştırmaya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Tebliğ
Soru Açıklaması
3.
Bir din görevlisinde aşağıdakilerden hangisinin bulunması uygun değildir?
Doğru Cevap: "B" Topluma açılmayan, sadece kendine vakit ayırıp kendini bilgi yönünden geliştirmeye çalışması
Soru Açıklaması
4.
Bir din görevlisi iletişimde aşağıdakilerden hangisini kullanmamalıdır?
Doğru Cevap: "D" Konuşmasında, ses tonunu sert ve yüksek sesle sürdürmelidir.
Soru Açıklaması
5.
Kişilerin ve toplumun ihtiyacı olan ve onlara yararlı olacak bir işin yapılmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Sosyal hizmet
Soru Açıklaması
6.
Hicretin üçüncü yılında mekkeli müşriklerle yapılan savaşta, Müslümanların Peygamber Efendimiz'in uyarılarını dikkate almamalarının sonucunda büyük kayıp verdikleri, Hz. Hamza'nın ve birçok sahabenin şehid edildiği savaş hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Uhud
Soru Açıklaması
7.
Kur'an-ı Kerim'i yüksek sesle okuyan ilk sahabe kimdir?
Doğru Cevap: "D" Abdullah bin Mesud
Soru Açıklaması
8.
Müslümanların ilk sancaktarı kimdir?
Doğru Cevap: "B" Hz. Hamza
Soru Açıklaması
9.
Ashaptan birçoğu ile 70 kadar hafızın şehit edildiği, sonunda büyük bozguna uğratılan peygamberlik iddiasında bulunan Museylemetü'l-Kezzab ve yandaşlarıyla yapılan savaş hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Yemame
Soru Açıklaması
10.
Peygamber Efendimizin başında bulunmadığı, keşif mahiyetinde bilhassa gece vakti çıkarttığı birliklere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Seriyye
Soru Açıklaması
logo

11.
Hz. Meryem'in annesinin adı nedir?
Doğru Cevap: "B" Hanne
Soru Açıklaması
12.
İslamiyet'ten önce Mekke'de, mazlumların hakkını korumak amaçlı kurulan, Peygamber Efendimiz'in de katıldığı teşkilatın adı nedir?
Doğru Cevap: "A" Hılfu'lFudul
Soru Açıklaması
13.
Rasulullah'ın, müşriklerle ölesiye savaşmak için ashabını çağırdığı ve bir ağacın altında söz verdikleri, hakkında; "Andolsun ki, Allah müminlerden -seninle o ağacın altında biat ederlerken- razı olmuştur da kalplerindekini bilerek üzerlerine kuvveimaneviyye indirmiş ve onları yakın bir fetih ile mükafatlandırmıştır" ayeti nazil olan biat hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Rıdvan
Soru Açıklaması
14.
Ezanı ilk defa rüyasında görerek Peygamber Efendimiz'e bildiren sahabe kimdir?
Doğru Cevap: "B" Abdullah bin Zeyd
Soru Açıklaması
15.
Hz. İbrahim'in Sare validemizden olan çocuğunun adı nedir?
Doğru Cevap: "C" İshak
Soru Açıklaması
16.
İsrailoğullarının Calut'a karşı savaşmak için komutan seçmesini istemeleri üzerine, ordunun başına Talut'u görevlendiren peygamber kimdir?
Doğru Cevap: "D" Samuel
Soru Açıklaması
17.
Talut'un ordusunda bulunan, henüz küçük yaşta olmasına rağmen düşman ordusunun komutanı Calut'u öldüren peygamber?
Doğru Cevap: "A" Davut
Soru Açıklaması
18.
Fesahat ve belagat sahibi, çok etkileyici konuşmalar yapması hasebiyle Peygamber Efendimiz'in 'Hatibu'l Enbiya' dediği peygamber kimdir?
Doğru Cevap: "A" Suayb
Soru Açıklaması
19.
Kuran-ı Kerim'de "ahsenulkasas" olarak geçen yani "en güzel kıssa"nın anlatıldığı sure hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Yusuf Suresi
Soru Açıklaması
20.
Musa a.s Allah-u Teala ile hangi dağda konuşmuştur?
Doğru Cevap: "A" Tur
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.