AÖF Genel Muhasebe-1 2019 Ara Sınavı

Sınav Uzmanı
Kasım 26, 2018

1.”A” İşletmesinin cari dönem sonu bilançosu
incelendiğinde; dönen varlık toplamının 15.000
TL, öz kaynaklar toplamının 19.000 TL ve
kaynaklar toplamının 40.000 TL olduğu
görülmektedir.
Bu bilgilere göre “A” işletmesinin duran
varlık toplamı kaç TL’dir?

A)13.000
B)15.000
C)25.000
D)30.000
E)55.000

2.Raporlama döneminde ortaya çıkan ve
işletme, yatırım ve finansman faaliyetleri
itibariyle sınıflandırılarak sunulan nakit
alımlarını içeren tablo aşağıdakilerden
hangisidir?

A)Bilanço
B)Kâr dağıtım tablosu
C)Özkaynak değişim tablosu
D)Gelir tablosu
E)Nakit akış tablosu

2017 Yılı Gelir Tablosu
Brüt Satışlar 22.000
Faaliyet Giderleri 5.000
Satış İndirimleri 5.000

3.Yukarıdaki gelir tablosu bilgilerine göre
işletmenin net satışlar tutarı kaç TL’dir?

A)22.000
B)19.000
C)17.000
D)14.000
E)10.000

4.Aşağıdakilerden hangisi işletmenin
muhasebesini ilgilendiren bir olay değildir?

A)Ticari mal satın alınması
B)Çalışanlara ücret ödemelerinin yapılması
C)Bankadan nakit kredi çekilmesi
D)Banka ile kredi anlaşmasının sağlanması
E)Müşterilere mal ve hizmet satışının
yapılması

5.Aşağıdakilerden hangisi finansal tabloların
niteliksel özelliklerinden biri değildir?

A)Birleştirilebilirlik
B)Karşılaştırılabilirlik
C)Zamanında sunum
D)Anlaşılabilirlilik
E)İhtiyaca uygunluk

6.”A” İşletmesinin ortakları, işletme sermayesini
60.000 TL artırmış ve parayı işletmenin banka
hesabına yatırmışlardır.
Bu bilgilere göre yukarıdaki mali olay
aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

A)Gider artışı, kaynak artışı
B)Kaynak artışı, varlık azalışı
C)Gelir artışı, varlık artışı
D)Kaynak azalışı, gider artışı
E)Kaynak artışı, varlık artışı

7.Yönetim muhasebesi ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)Geleceğe yönelik karar almayı sağlayan
bilgi üretir.
B)Geçmişe yönelik bilgiler üretir.
C)Planlama yapmaya olanak sağlar.
D)Yasal düzenlemelerle şekillendirilmemektedir.
E)Finansal ve operasyonel içerikli bilgi üretir.

8. ——-, varlık ve hizmetlerin muhasebeleştirilmesinde
elde edilme maliyetlerinin esas
alınması gereğini ifade eden muhasebenin temel
kavramıdır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

A)Maliyet esası kavramı
B)Kişilik kavramı
C)Önemlilik kavramı
D)Dönemsellik kavramı
E)İhtiyatlılık kavramı

9.Aşağıdaki hesaplardan hangisi dönen
varlıklar grubunda yer almaz?

A)Diğer Hazır Değerler
B)Alınan Çekler
C)Bankalar
D)Ticari Alacaklar
E)Kasa

10″A” İşletmesi toplam maliyeti 3.000 TL olan 50 çift
ayakkabıyı, çifti 100 TL’den nakit para
karşılığında satmıştır.
Bu bilgilere göre “A” İşletmesinin kârı veya
zararı kaç TL’dir?

A)3.000 zarar
B)2.000 zarar
C)2.000 kâr
D)5.000 kâr
E)8.000 kâr

11.Para tahsilatlarına ait belgelerin toplandığı
fişe ne ad verilir?

A)Tediye fişi
B)Tahsil fişi
C)İrsaliye
D)Mahsup fişi
E)Fatura

12.——-, bir işletmenin kuruluşundan itibaren
gerçekleştirdiği tüm faaliyetleri, belirli bir tarihte
özet olarak sunan finansal tablodur.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?

A)Nakit akış tablosu
B)Kâr dağıtım tablosu
C)Gelir tablosu
D)Bilanço
E)Özkaynak değişim tablosu

13Varlık hesaplarının işleyişi ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?

A.Açılış için ilgili hesabın borç tarafına kayıt
yapılır.
B)Artışlar için ilgili hesabın alacak tarafına
kayıt yapılır.
C)Açılış için ilgili hesabın alacak tarafına kayıt
yapılır.
D)Azalışlar için ilgili hesabın borç tarafına kayıt
yapılır.
E)Kalan verdiğinde alacak kalanı verirler.

I. Yardımcı defter
II. Envanter defteri
III. Büyük defter
IV. Yevmiye defteri
V. İşletme hesabı defteri
14.Mali nitelikli bir olaya ilişkin ispat edici
belgenin ilk olarak kaydedildiği yasal
defterler yukarıdakilerden hangileridir?

A)Yalnız I
B)Yalnız III
C)Yalnız IV
D)I ve II
E)III ve V

– Finansal durum tablosu
– Gelir tablosu
– Nakit akış tablosu
– Özkaynak değişim tablosu
15.Yukarıda verilen tabloların genel adı nedir?

A)Eşdeğer birimler
B)Finansal tablo
C)Fatura
D)Satışların maliyeti tablosu
E)Muhasebe standartları

16Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin temel
kavramlarından biri değildir?

A)İşletmenin sürekliliği
B)Kişilik
C)Özün önceliği
D)Dönemsellik
E)Kapasite

17.İşletme sahipleri tarafından işletmeye verilen
aktiflerin kaynağına ne ad verilir?

A)Sermaye
B)Aktif
C)Borç
D)Varlık
E)Pasif

I. Varlıklar
II. Yabancı kaynaklar
III. Duran varlıklar
IV. Dönen varlıklar
V. Özkaynaklar

18.Yukarıdaki bilanço gruplarından hangileri
ödenmiş sermaye, sermaye yedekleri, kâr
yedekleri, geçmiş yıl kârları veya zararları ile
dönem net kârı veya zararı kalemlerini içerir?

A)Yalnız III
B)Yalnız V
C)I ve II
D)II ve III
E)II, III ve IV

——-, mali nitelikli bir işlemin tarafları, tarih,
içerik, miktar ve tutar olarak belirlenmesi
işlemidir.

19.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru bir şekilde
tamamlar?

A)Tutarlılık
B)Raporlama
C)Tarafsızlık
D)Sosyal sorumluluk
E)Belgelendirme

20. 31 Aralık itibarı ile düzenlenen ilk zorunlu
mizan aşağıdakilerden hangisidir?

A)Ara mizan
B)Yasal mizan
C)Kesin mizan
D)Genel geçici mizan
E)Kapalı mizan

C E C D A E B A D C

B D A C B E A B E D

 

DHBT
22 Kasım 2020 Pazar
ÜYELİK

Üye OlŞifremi Unuttum

2018 YILI 9500 KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİSİ, İMAM HATİP VE MÜEZZİN KAYYIM ALIMI TABAN PUANLARI 2018 Yılı 9500 Kur’an Kursu Öğreticisi, İmam Hatip ve Müezz... Devamı

Tüm hepsinde aşağıda verilen şekilde ki gibi olacaktır.   KPSS Genel Yetenek : %15 KPSS Genel Kültür : %15   DHBT 1 : %30   DHBT 2 : %40   Ortaöğreti... Devamı

Merakla beklenen 2018 DHBT sınavı 09. Aralık Pazar günü Ösym tarafından  belirlenen sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları ise 04.01... Devamı

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÖSYM tarafından yapılan duyuru ile KPSS sonuçlarının açıklanma tarihi netlik kazandı. ÖSYM’nin sınav takvi... Devamı

a) DHBT, çoktan seçmeli test olarak uygulanacaktır. b) DHBT’nin ilk bölümü (DHBT-1) temel din bilgisisorularından oluşacaktır ve tüm öğrenim düzeyler... Devamı

Tüm hepsinde aşağıda verilen şekilde ki gibi olacaktır.   KPSS Genel Yetenek : %15    Dini Haberlerim KPSS Genel Kültür : %15   DHBT 1 : %30   DHBT 2... Devamı