logo
AÖF Din Psikolojisi 2019 Final Online Deneme Sınavı
1.
Dini hayatın ana konusu olan Allah" hakkındaki aşağıdaki yargılardan hangisi, din psikolojisi araştırmaları bakımından temel hareket noktasıdır? "
Doğru Cevap: "B" Bilincin ve davranışların etkili bir faktörü içsel, şahsi bir gerçekliktir. 
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi yaşlılık dönemi dini gelişiminin ayırıcı özelliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "E" Ölüm korkusu
Soru Açıklaması
3.
Depresyon ve dini inanç ile ilgili bir çok araştırma yapan ve dini ibadetlere daha fazla katılan kişilerde depresyon belirtilerinin daha düşük olduğunu tespit eden araştırmacı aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Koenig
Soru Açıklaması
4.
Duanın tanımında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Kendi gücünün yeterliliğine güvenme
Soru Açıklaması
5.
Bireyin kendini benimsemesi, onaylaması, kendine değer vermesi aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile açıklanabilir?
Doğru Cevap: "A" Benlik saygısı
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.