logo
AÖF Günümüz Fıkıh Problemleri Final 2019 Online Deneme Sınavı
1.
Dar anlamıyla fıkıh ilminin kapsamına giren
konular aşağıdakilerden hangisinde birlikte
ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" İbâdât – muamelat – ukubat
Soru Açıklaması
2.
“Namaz kılınız.” emri mükellefin 24 saat
içerisinde 5 vakit namazla sorumlu olmasının
dayanağıdır.
Bu görüşü savunanlara göre, vaktin tam
olarak gerçekleşmediği yerlerde namazla
sorumlu olmanın gerçek sebebi
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İlahi hitap
Soru Açıklaması
3.
Evlilik aşağıdakilerden hangisi ile son
bulmaz?
Doğru Cevap: "C" Yaralanma
Soru Açıklaması
4.
Uyuşturucu etkiye sahip olan şeyler ile
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Uçucu özellikteki uyuşturucular haram değildir.
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi organ naklinin
itikâdi açıdan sakıncalı olduğu görüşünü
destekler niteliktedir?
Doğru Cevap: "E" Ahirette organlar sahipleri için şahitlik yapacaktır.
Soru Açıklaması
6.
Fıkıhta değişimin en fazla söz konusu olduğu
hüküm grubu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Muamelat
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi, evlilikte açıklığı
sağlama şekilleri arasında gösterilemez?
Doğru Cevap: "C" Nikâhın sadece aile içinde bilinir olması
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi öğle namazını
vaktinin son anında ve ikindi namazını ise
vaktinin ilk anında kılmayı ifade için
kullanılır?
Doğru Cevap: "A" Sûrî cem
Soru Açıklaması
9.
Helâl kesim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır ?
Doğru Cevap: "B" İlahi bir dine mensup olmayanın Allah adına kestiği hayvanın eti helaldir.
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki resim ya da heykel türlerinden
hangisinin ittifakla yasak olduğu
benimsenmiştir?
Doğru Cevap: "E" Kutsamak için yapılanlar
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.