logo
AÖF Günümüz Fıkıh Problemleri Final 2019 Online Deneme Sınavı
1.
Dar anlamıyla fıkıh ilminin kapsamına giren
konular aşağıdakilerden hangisinde birlikte
ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" İbâdât – muamelat – ukubat
Soru Açıklaması
2.
“Namaz kılınız.” emri mükellefin 24 saat
içerisinde 5 vakit namazla sorumlu olmasının
dayanağıdır.
Bu görüşü savunanlara göre, vaktin tam
olarak gerçekleşmediği yerlerde namazla
sorumlu olmanın gerçek sebebi
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İlahi hitap
Soru Açıklaması
3.
Evlilik aşağıdakilerden hangisi ile son
bulmaz?
Doğru Cevap: "C" Yaralanma
Soru Açıklaması
4.
Uyuşturucu etkiye sahip olan şeyler ile
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Uçucu özellikteki uyuşturucular haram değildir.
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi organ naklinin
itikâdi açıdan sakıncalı olduğu görüşünü
destekler niteliktedir?
Doğru Cevap: "E" Ahirette organlar sahipleri için şahitlik yapacaktır.
Soru Açıklaması
6.
Fıkıhta değişimin en fazla söz konusu olduğu
hüküm grubu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Muamelat
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi, evlilikte açıklığı
sağlama şekilleri arasında gösterilemez?
Doğru Cevap: "C" Nikâhın sadece aile içinde bilinir olması
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi öğle namazını
vaktinin son anında ve ikindi namazını ise
vaktinin ilk anında kılmayı ifade için
kullanılır?
Doğru Cevap: "A" Sûrî cem
Soru Açıklaması
9.
Helâl kesim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır ?
Doğru Cevap: "B" İlahi bir dine mensup olmayanın Allah adına kestiği hayvanın eti helaldir.
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki resim ya da heykel türlerinden
hangisinin ittifakla yasak olduğu
benimsenmiştir?
Doğru Cevap: "E" Kutsamak için yapılanlar
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
 
logo
AÖF Günümüz Fıkıh Problemleri Final 2019 Online Deneme Sınavı
1.
Dar anlamıyla fıkıh ilminin kapsamına giren
konular aşağıdakilerden hangisinde birlikte
ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" İbâdât – muamelat – ukubat
Soru Açıklaması
2.
“Namaz kılınız.” emri mükellefin 24 saat
içerisinde 5 vakit namazla sorumlu olmasının
dayanağıdır.
Bu görüşü savunanlara göre, vaktin tam
olarak gerçekleşmediği yerlerde namazla
sorumlu olmanın gerçek sebebi
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İlahi hitap
Soru Açıklaması
3.
Evlilik aşağıdakilerden hangisi ile son
bulmaz?
Doğru Cevap: "C" Yaralanma
Soru Açıklaması
4.
Uyuşturucu etkiye sahip olan şeyler ile
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Uçucu özellikteki uyuşturucular haram değildir.
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi organ naklinin
itikâdi açıdan sakıncalı olduğu görüşünü
destekler niteliktedir?
Doğru Cevap: "E" Ahirette organlar sahipleri için şahitlik yapacaktır.
Soru Açıklaması
6.
Fıkıhta değişimin en fazla söz konusu olduğu
hüküm grubu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Muamelat
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi, evlilikte açıklığı
sağlama şekilleri arasında gösterilemez?
Doğru Cevap: "C" Nikâhın sadece aile içinde bilinir olması
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi öğle namazını
vaktinin son anında ve ikindi namazını ise
vaktinin ilk anında kılmayı ifade için
kullanılır?
Doğru Cevap: "A" Sûrî cem
Soru Açıklaması
9.
Helâl kesim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır ?
Doğru Cevap: "B" İlahi bir dine mensup olmayanın Allah adına kestiği hayvanın eti helaldir.
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki resim ya da heykel türlerinden
hangisinin ittifakla yasak olduğu
benimsenmiştir?
Doğru Cevap: "E" Kutsamak için yapılanlar
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.